Najava novog projekta Karitasa

karitas1Predstavnici Karitasa Švajcarske u utorak su predstavili novi projekat socijalno – ekonomske podrške u opštinama Gornje – drinske regije pod nazivom SELS, sa čijom se realizacijom se kreće od septembra.

Projekat će se realizovati u naredne četiri godine, i imaće za cilj razvoj preuzetništva i projekata koji će doprinijeti povećanju prihoda socijalno isključenih, ali radno sposobnog stanovništva ovog regiona.

Pored opštine Rudo u projekat su uključene još opštine Pale-Prača, Foča, Foča FBiH, Goražde, Novo Goražde, Čajniče i Višegrad.

Projekat je trenutno u fazi pripreme, što obuhvata ispitivanje tržišta, razgovore sa načelnicima opština i predstavljanje projekata zainteresovanim stranama.

Predstavnik organizacije „Karitas“ u BiH Zlatan Savić tokom predstavljanja projekata istakao je da je projekat usmjeren prema stanovništvu koje je socijalno i ekonomski isključeno, ali i prema drugim biznisima gdje je moguće zapošljavati tu kategoriju ljudi.

Prema planu predvićeno je da se u opštini Rudo podrže prosječno 3 udruženja/biznisa i 3 domaćinstva, po godini uz mogućnost, da se taj broj poveća ukoliko interesovanja bude veće u opštini Rudo, a manje u drugim opštinama.

Projekat će dugoročno raditi sa odabranim grupama, ukoliko isti budu ispunjavali svoje ugovorne obaveze i budu aktivno učestvovali u svim aspektima programa.

karitas