Konkurs za dodjelu studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2019/2020. godinu

Načelnik opštine Rudo raspisao je konkurs za dodjelu studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2019/2020.godinu.

Studentske stipendije iz sredstava budžeta opštine Rudo dodjeljivaće se redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području opštine Rudo, koji to pravo ili drugu redovnu novčanu pomoć po osnovu studiranja ne koriste od drugog davaoca.

Studentima, članovima porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida I i II kategorije, studentima sa posebnim potrebama-lica ometena u razvoju, učenicima generacije  srednjih škola i učenicima nosiocima Vukove diplome iz srednjih škola odobrava se stipendija bez bodovanja.

Studentske stipendije dodjeljuju se studentu do kraja redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života.

Ukupan broj dodjeljenih stipendija odrediće Načelnik opštine u saradnji sa Komisijom za dodjelu studentskih stipendija.

Pravo na studentsku stipendiju nemaju:

– studenti čiji članovi domaćinstva imaju neizmirene obaveze prema opštini Rudo, po bilo kom osnovu, uključujući i dugovanja po osnovu kredita za podsticaj razvoja;

– studenti koji nisu pohađali osnovnu školu na teritoriji opštine Rudo, a imali su prebivalište na teritoriji opštine Rudo, od prvog do petog razreda osnovne škole;

– redovni student-korisnik stipendije koji je upisao istu godinu studija na drugom fakultetu(za tu godinu);.

– redovni student koji je obnovio jednu godinu studija( za obnovljenu godinu);

– student koji je u toku školovanja obnovio više od jedne godine studija;

– studenti-apsolventi.

Konkurs je objavljen na Oglasnoj tabli, internet stranici Opštine Rudo i na TV Rudo dana 28.10.2019.godine.Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Za sve dodatne informacije vezano za raspisani konkurs studenti se mogu obratiti u Šalter salu, u zgradi opštine Rudo, ili na broj telefona:058/700-081.

Prilozi:

Tekst konkursa

Obrazac prijave na konkurs

Obrazac izjave

Obrazac za studente-primaoce stipendije