Preliminarna rang lista aplikanata za dodjelu steonih junca putem sufinansiranja u opštini Rudo

Na osnovu Ugovora o realizaciji projekta potpisanog sa IRB-o, zaključenog u cilju provođenja projekta pod nazivom „Od domaćeg mlijeka do sira i kajmaka i zadovoljnog kupca“, a koji se sufinansira od Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2018/2019 i Opštine Rudo Načelnik opštine Rudo je raspisao dva poziva za predaju zahtjeva za dodjelu steonih junica putem sufinansiranja.

Nakon sprovedenih javnih poziva pristiglo je ukupno 16 prijava.

Nakon bodovanja sačinjena je preliminarna rang lista.

Pravo na dodjelu steonih junica putem sufinansiranja imaju podnosioci prijave zaključno sa rednim brojem 15 (petnaest).

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne rang-liste, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo prigovora na istu. Po prigovorima rješava Načelnik opštine.

Nakon razmotrenih prigovora formiraće se Konačna rang-lista, po kojoj će se zaključivati pojedinačni ugovori lično sa podnosiocima prijava.

Svi kandidati su dužni do potpisivanja ugovora pribaviti i dostaviti opštini Rudo:

  • Potvrdu upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata (oni koji nisu dostavili uz prijavu) i
  • Ličnu mjenicu ukoliko je vlasnik zemlje, ili  ukoliko je član uže porodice, a nije vlasnik zemlje, mjenicu vlasnika zemlje kao instrument garancije

Preliminarna rang lista