Koncert izvornog folklora i pjevanja

Javna ustanova Centar za kulturno prosvjetnu djelatnost„ Prosvjeta“ Rudo i Centar za kulturu Plužine o r g a n i z u j u

K O N C E R T

IZVORNOG FOLKLORA I PJEVANJA

„PJESMA STARA DUŠU RAZGOVARA“

u Rudom, 15.11.2019. godineu Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 18:00 č.