Opština Rudo za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji izdvaja 200.000 KM

Na sjednici Skupštine opštine Rudo, održanoj dana 25.12.2019. godine, usvojena je Odluka o podsticajima za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini.  Predviđena podsticajna sredstva isplaćuju se iz budžeta opštine i iznose 200.000 KM.  Podsticajna sredstva isplaćivaće se korisnicima kroz:

– podrška stočarskoj proizvodnji

-podrška biljnoj proizvodnji

– za osnovna sredstva i opremu u poljoprivredi i veterinarstvu i

– podrška za učestvovanje na poljoprivrednim sajmovima.

Pravo na novčane podsticaje ostvaruju korisnici koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području opštine Rudo.

Za razliku od ranijih godina odlukom su predviđeni podsticaji za uzgoj pčelinjih matica. Podsticajna sredstva za investicije u osnovna sredstva i opremu u poljoprivredi sa dosadašnjih 10% povećana su na 20% od uloženih sredstava, a iznos ne može biti veći od  1.500 KM.

Isplata podsticajnih sredstava vrši se direktnim plaćanjem na tekuće račune korisnika podsticajnih sredstava.