Druga podjela humanitarne pomoći Karitasa Švajcarske

U ponedeljak su predstavnici švajcarskog Karitasa u BiH na području opštine Rudo uručili 55 prehrambeno-higijenskih paketa ugroženim porodicama u stanju socijalne potrebe koje su pogođene posljedicama pandemije virusa korona.

Karitas 2

Podjeljeni su paketi vrijednosti od 50 do 125 maraka, zavisno od broja članova  domaćinstva.

Spisak korisnika pomoći sastavljen je u saradnji sa predsjednicima mjesnih zajednica,  Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom opštine.

Korisnici su domaćinstva koja su ostala bez prihoda zbog ekonomskih  ograničenja i ograničenja rada,  domaćinstva u ranjivoj situaciji (samohrani roditelji,  osobe sa  invaliditetom, osobe sa  hroničnim bolestima).

Ovom vrijednom donacijom od strane Karitasa je još jednom potvrđena dobra saradnja ove humanitarne organizacije sa opštinom Rudo.

Osim Rudog, humanitarna akcija dodjele pomoći porodicama u stanju socijalne potrebe realizuje se u još devetnaest opština u BiH.

Donatori su Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske Konfederacije i humanitarna organizacija Karitas.