Donacija za JU “Dom zdravlja dr Stojana i Ljubica”

Zahvaljujući CARE Balkan i Udruženju Centar za odgovornu demokratiju COD “Luna“ Rudo, obezbjeđena je i donirana oprema u vrijednosti 14.000 KM Domu zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo.

Donirana je pumpa za dezinfekciju prostora, 100l tečnosti za dezinfekciju, 50 FFP2 zaštitnih maski sa zamjenskim ventilom, jedno zaštitno odijelo, 100 zaštitnih vizira, 400 jednokratnih hiruških maski i 10 pakovanja  rukavica.

Donacija je realizovana kroz projekat „Sveobuhvatan odgovor na COVID u opštini Rudo“, kroz koji je pored ove donacije tokom oktobra COD Luna organizovala podelu 100  higijenskih paketa ženama iz socijalno ugroženih kategorija sa područija opštine Rudo.

dom zdravlja 1

 

Paket  sadrži higijenska i zaštitna sredstava protiv COVID-a 19. Distribucija paketa pomoći se nastavlja i u novembru.

U trećem segmentu istoimenog projekta, biće izvršena podjela nepovratnih sredstava u robi i opremi za najmanje 10 domaćinstava u maksimalnoj vrijednosti od 1000 KM po domaćinstvu, u svrhu poticanja aktivnosti koje donose prihod.

Rudo je jedna od 10 opština u kojima  Projekat „Sveobuhvatan odgovor na COVID”  sprovodi CARE Balkan u saradnji s organizacijama civilnog društva, a koji finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke.