Neradni dan 21. Novembar

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 43/07), 21. novembar 2020. godine (subota), Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je republički praznik i neradni  dan.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Shodno članu 7. Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko – preduzetničkim radnjama na području opštine Rudo ( “Službeni glasnik opštine Rudo” broj: 3/13, 15/13 i 16/13), za dane državnog praznika trgovinske, zanatske i uslužne radnje ne rade.

Izuzetno, trgovinske i zanatske radnje sa pretežno prehrambenom robom, radi podmirenja osnovnih životnih namirnica, mogu raditi skraćeno, a najduže 4 ( četiri) časa, s tim da radno vrijeme mora biti vidno istaknuto na  ulaznim vratima  trgovinskih  i zanatskih radnji.

Obavještavaju se preduzetnici i pravna lica da se pridržavaju radnog vremena.  Nadležne opštinske inspekcije će vršiti kontrolu poštovanja odredbi Odluke i sankcionisati prekršioce.