Javni oglas za dostavu redova vožnje u linijskom prevozu lica na usklađivanje i registraciju za područje opštine Rudo

Odjeljenje za privredu, finasije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo  objavljuje: Javni  oglas za dostavu redova vožnje u linijskom prevozu lica na usklađivanje i registraciju za područje opštine Rudo

Obavještavamo sve zainteresovane prevoznike registrovane za linijski prevoz putnika da u periodu od 27.01.2021 do 10.02.2021. godine dostave Odjeljenju za privredu, finasije prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo  redove vožnje ili redove vožnje sa izmjenama u obliku forme koja je propisana Pravilnikom o registraciji redova vožnje (Sl.glasnik Republike Srpske 70/14 i 87/15).

Predloženi red vožnje treba biti usklađen sa daljinarom i minimalnim vremenom vožnje. Daljinar i minimalna vremena vožnje mogu se preuzeti u kancelariji broj 4 Opštine.

Od dokumentacije treba dostaviti:

  1. Kopija rješenje o registraciji prevoznika
  2. Redove vožnje u dva primjerka
  3. Ovjerena kopija licence

Navedena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Za javni oglas za dostavu redova vožnje u linijskom prevozu lica na usklađivanje i registraciju za područje opštine Rudo“.

Javni oglas