Javni uvid u zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za hidroelektranu „Mrsovo“ na rijeci Lim, opština Rudo, instalisane snage 36,80 mw

Na osnovu člana  39. i  88. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15 i 70/20), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, objavljuje javni poziv za

Dana 03.12.2021.godine Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske dostavilo je ovom organu zahtjev za stavljanje na javni uvid zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za hidroelektranu „Mrsovo“ na rijeci Lim, opština Rudo, instalisane snage 36,80 MW.

Poziva se javnost i zainteresovana javnost da može izvršiti uvid u navedeni zahtjev i priloženu dokumentaciju u zgradi opštine Rudo u kancelariji broj 12 svakim radnim danom u periodu od 07 do 15 časova i na Internet stranici opštine Rudo u prilogu ovog akta.

Javni uvid traje do 05. januara 2022. godine i u tom periodu zainteresovana javnost može dostaviti ovom Odjeljenju mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

Javni uvid HE Mrsovo

Plan upravljanja otpadom HE Mrsovo