Direktni poziv

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

Opština Rudo

-NAČELNIK-

Broj: _______________

Dana: 15.02.2022. godine

 

U sklopu projekta „Jačanje uloge Mjesnih Zajednica“ i u saradnji sa UNDP-om Opština Rudo objavljuje:

D I R E K T N I   P O Z I V

za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjen partnerskim mjesnim zajednicama koje učestvuju u II fazi projekta Jačanje uloge MZ u BiH sa područja opštine Rudo (Mjesna zajednica Bijelo Brdo, Mjesna zajednica Uvac, Mjesna zajednica Mokronozi, Mjesna zajednica Mrsovo i Mjesna zajednica Setihovo).

Direktni poziv biće otvoren do 15.03.2022.

Maksimalna vrijednost dostavljenih projekata može iznositi 30.800 KM bez PDV- (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i jedinice lokalne samouprave u skladu sa dogovorenim procentom sufinansiranja).

Minimalna vrijednost dostavljenih projekata može iznositi 26.000 KM bez PDV- (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i jedinice lokalne samouprave u skladu sa dogovorenim procentom sufinansiranja).

Dužina trajanja projekta je maksimalno 6 (šest) mjeseci od dana potpisivanja Pisma sporazuma LoA za impementaciju projekta.

Pristigli projektni prijedlozi će biti podvrgnuti komisijskoj evaluaciji od strane 2 predstavnika JLS, 1 predstavnika UNDP MZ projekta. Komisiju imenuje načelnik.

U toku trajanja poziva predstavnici Savjeta partnerskih MZ imaće mogućnost korištenja mentorske podrške.

Projektna dokumentacija po ovom Pozivu se može preuzeti od 15.02.2022.. Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećoj web adresi: www.opstinarudo.com .

Kriteriji za realizaciju inicijativa mjesnih zajednica

Prilog 1-Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2-Pregled budžeta

Prilog 3-Matrica logičkog okvira

Prilog 4-Plan aktivnosti

Prilog 5-Pismo obaveze za dodatno finansiranje

 

DOSTAVLJENO :                                                                      Načelnik opštine

Dragoljub Bogdanović

  1. Oglasna tabla opštine Rudo
  2. Veb stranica opštine Rudo
  3. Načelniku opštine
  4. UNDP/MZ

5.a/a