Javni poziv aplikantima koji su se prijavili za Projekat “SELLS”

Opština Rudo i Caritas Švicarske objavljuju Javni poziv za dostavljanje aplikacija/prijava za Projekat „Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije 2019 – 2023 (SELLS)“.

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju korisnici koji su se prijavili na Predpoziv projekta SELLS odnosno, učestvovali na treningu za ispunjavanje aplikacione forme sa lokalnim partnerima.

Poziv je otvoren od 01.04. do 11.04.2022. godine.

Aplikacije se u zatvorenim kovertama predaju na šalteru opština. Na kovertama je dovoljno naznačiti „Aplikacija za SELLS projekat“.