Javni oglas za dostavu redova vožnje u linijskom prevozu lica na usklađivanje i registraciju za područje opštine Rudo

Odjeljenje za privredu, finasije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, na osnovu člana 25. stav 2, člana 27. stav 2 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 47/17),  i člana 4. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija opštine Rudo („Službeni glasnik Opštine Rudo“ broj 2/18) o b j a v lj u j e

J A V N I   O G L A S

za dostavu redova vožnje u linijskom prevozu lica na usklađivanje i registraciju za područje opštine Rudo

Obavještavamo sve zainteresovane prevoznike registrovane za linijski prevoz putnika da u periodu od 01.02.2023 do 10.02.2023. godine  dostave Odjeljenju za privredu, finasije prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo  redove vožnje ili redove vožnje sa izmjenama u obliku forme koja je propisana Pravilnikom o registraciji redova vožnje (Sl.glasnik Republike Srpske 70/14 i 87/15).

Predloženi red vožnje treba biti usklađen sa daljinarom i minimalnim vremenom vožnje. Daljinar i minimalna vremena vožnje mogu se preuzeti u kancelariji broj 4 Opštine.

Od dokumentacije treba dostaviti:

  1. Kopija rješenje o registraciji prevoznika
  2. Redove vožnje u dva primjerka
  3. Plan angažovanja autobusa i pripadajućeg osoblja po svim registrovanim redovima vožnje
  4. Kopije saobraćajnih dozvola za autobuse i kopije PD obrasca 3100 za svakog zaposlenog radnika
  5. Dokaz o uplati taksa od 10 KM za svaki novi polazak i za svaki novi povratak na predloženi red vožnje (uplata takse na žiro račun broj 562-006-00001261-07; vrsta prihoda 722121; šifra opštine 080; budžetska organizacija 9999999; svrha uplate : Opština Rudo – javni prihodi)

Navedena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Za javni oglas za dostavu redova vožnje u linijskom prevozu lica na  usklađivanje i registraciju za područje opštine Rudo“

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Slavoslav Marić, dipl.ekon.