Odluka o stavljanju van snage Odluke o proglašenju vanredne situacije zbog elementarne nepogode

Stavlja se van snage Odluka o proglašenju vanredne situacije zbog elementarne nepogode nastale usled obilnih padavina na području opštine Rudo, broj 02-81-2/23 od 19. 01. 2023. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na Oglasnoj tabli opštine Rudo.

Odluka