Obavještenje

REPUBLIKA  SRPSKA

OPŠTINA RUDO

-Odjeljenje za privredu, finansije,prostorno uređenje

i inspekcijske poslove –

Rudo: 20. 09. 2023. godine

 

PREDMET:  Obavještenje,

 

Obavještavaju se građani opštine Rudo, da je Zaključkom Skupštine opštine Rudo, broj: 01-013-68/23 od 20. 09. 2023. godine, Nacrt rebalansa budžeta za 2023.godinu upućen na Javnu raspravu.

Zainteresovani građani i sva ostala pravna i fizička lica mogu se informisati o Nacrtu rebalansa budžeta za 2023.godinu u Centru za usluge građana u opštini Rudo.

Svoje primjedbe, mišljenje i prijedloge,svi zainteresovani mogu dostaviti Radnoj grupi za praćenje Javne rasprave u periodu od 21. 09. do 27. 09. 2023.godine i Višem stručnom saradniku za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, u zgradi opštine Rudo u kancelariji broj 3.

Javna rasprava o Nacrtu rebalansa budžeta za 2023. Godinu će se održati 27. 09. 2023.godine sa početkom u 10 časova u maloj sali Doma kulture Rudo.

Pozivaju se građani opštine Rudo da prisustvuju zakazanoj Javnoj raspravi.

 

VD NAČELNIK ODJELJENJA

Zoran Tešević, dipl.ecc