Obavještenje o obnavljanju Rješenja o ekološkoj dozvoli

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

 

Broj: 03-312-7/23

Datum: 18.09.2023.godine

Na osnovu člana 94. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15 i 70/20), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

 

O OBNAVLJANJU RJEŠENJA

O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

za objekat benzinske stanice u Rudom

podnosioca zahtjeva d.o.o.“Nestro petrol“ Banja Luka

            Dana 29.08.2023.godine investitor d.o.o. „Nestro petrol“ Banja Luka podnio je zahtjev ovom Odjeljenju za obnavljanje ekološke dozvole za objekat benzinske stanice  u Rudom na k.č.broj 998/1 KO Rudo Grad. Uz zahtjev, investitor je priložio i Izvještaje za ekološki monitoring  urađene od strane Sistem Qualita S  d.o.o. Pale, Plan upravljanja otpadom, Inspekcijski izvještaj i Izjavu odgovornog lica kojom potvrđuje da nije došlo do promjene uslova u ekološkom smislu koje bi negativno uticale na životnu sredinu.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se obnavlja ekološka dozvola za pomenuti objekat.

 

                                                                               v.d.NAČELNIKA ODJELJENJA

                                                                               Tešević Zoran, dipl.ecc.

                                                                               ________________________________

Rješenje