O b a v j e š t e nj e

Obavještavaju se studenti-novi korisnici koji su ostvarili pravo na studentsku stipendiju iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2023/2024 godinu da su obavezni  potpisati ugovor o dodjeli studentske stipendije u periodu od 05.02.2024.godine do 29.02.2024.godine u prostorijama Opštinske Uprave Rudo-kancelarija broj 17.

Studenti-dosadašnji korisnici nemaju obavezu potpisivanja ugovora i isti nastavljaju ostvarivati pravo na studentsku stipendiju i u školskoj 2023/2024 godini na osnovu ranije zaključenih ugovora.

Studenti koji nisu u mogućnosti u navedenom periodu lično potpisati ugovor, za to mogu ovlastiti punoljetnog člana zajedničkog domaćinstva ili drugo lice da u njihovo ime potpiše ugovor o dodjeli studentske stipendije, pri čemu su navedena lica prilikom potpisivanja ugovora obavezna priložiti ovjerenu punomoć datu od strane studenta.

 

                                                                                     KOMISIJA ZA DODJELU

                                                                                   STUDENTSKIH STIPENDIJA