Obavještenja

Feed Subscription

O b a v j e š t e nj e

O b a v j e š t e nj e

REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA RUDO OPŠTINSKA  UPRAVA -Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove- Broj: 03-361-4/24 Datum: 03.06.2024. godine   O B A V J E Š T E NJ E   Zbog malog broja pristiglih prijava ...

Opširnije »

Obavještenje

Obavještenje

Zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 132/22) stupio je na snagu 1. januara 2023.godine i svi korisnici koji su u prethodnom periodu ostvarivali pravo na fin...

Opširnije »