Odjeljenje za opštu upravu društvene djelatnosti

Drgana Jovanović

Načelnik Odjeljenja: Dragan Jovanović

Kontakt adresa:

Telefon: 058-711-164 lok.128

Faks: 058-711-242

e-mail: rudo.opstauprava@teol.net

kancelarija br. : 17

biografija:

Dragan Jovanović je rođen 02.06.1963.godine u Zupču, opština Rudo. Po zanimanju je diplomirani inžinjer poljoprivrede.Osnovnu i srednju školu završio je u Rudom, a 1989 godine diplomirao je na poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu.

Prije imenovanja za Načelnika Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti obavljao je poslove: Upravnika pekare u Rudom, rukovodioca proizvodnje u ODP „Poljoprivrednik“ Rudo, a u Ministarstvu odbrane – Odsjek Rudo obavljao je poslove samostalnog stručnog saradnika.

Član je srpske radikalne stranke Republike Srpske.Na lokalnim izborima 2008 i 2012 godine je izabran za odbornika u Skupštini opštine Rudo, a nakon lokalnih  izbora 2008 godine jedan period je bio izabran na funkciju Predsjednika Skupštine opštine Rudo.

Živi u Rudom, oženjen je i otac dvoje djece.

Nadležnost Odjeljenja:

Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na:

 • pripremu odluka i drugih akata iz nadležnosti ovog Odjeljenja,
 • lična stanja građana (matične knjige, državljanstvo, lično ime i drugo),
 • pružanje pravne pomoći,
 • radne odnose zaposlenih u opštinskim organima,
 • boračko invalidsku zaštitu (porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, borci, civilne žrtve rata, evidencija  o vojnoj obavezi),
 • cibilnu zaštitu,
 • mjesne zajednice,
 • društvene djelatnosti (obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, kultura, sport i informisanje),
 • pristup informacijama,
 • poslove u vezi nevladinih organizacija,
 • poslovi prijemne kancelarije,
 • šalter sale,
 • ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa,
 • arhivu,
 • izdavanje uvjerenja iz javnih registara,
 • pomoćne i druge poslove (bozači, poslovi obezbeđenja objekta, održavanje čistoće).

U cilju  efikasnijeg obavljanja poslova, odnosno postizanja veće djelotvornosti, efektivnosti i odgovornosti, poslovi ovog Odjeljenja obavljaju se u okviru dva odjeka i to:

RADNA MJESTA

 

- Odsjek za opštu upravu i društvene djelatnosti -

Redni broj Naziv radnog mjesta Broj izvršilaca
1. Načelnik Odjeljenja 1
2. Šef Odsjeka -samostalni stručni saradnih za regulisanje ličnih stanja građana, radne odnose i pružanje pravne pomoći 1
3. Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata 1
4. Viši stručni saradnik za društvene djelatnosti 1
5. Viši stručni saradnik za civilnu zaštitu i mjesne zajednice 1
UKUPNO 5
Tehničko i pomoćno osoblje
6. Vozač-portir 2
7. Kafe kuvarica-kurir 1
8. Radnik na održavanju čistoće 2
UKUPNO 5
UKUPNO U ODSJEKU 10

 

- Centar za pružanje usluga građanima -

Redni broj Naziv radnog mjesta Broj izvršilaca
1. Rukovodilac Centra – samostalni stručni saradnik za informisanje i pristup informacijama 1
2. Samostalni stručni saradnik –administrator za računarsku mrežu 1
3. Viši stručni saradnik prijemne kancelarije i arhive 1
4. Stručni saradnik za ovjere, javne registre i izdavanje radnih knjižica 1
5. Stručni saradnik za poslove matične službe-matičar 3
 UKUPNO: 7
UKUPNO IZVRŠILACA U ODJELJENJU 17