Opšti dio

Opština Rudo je akcenat razvoja privrede  usmjerila u pravcu  poljoprivrede i turizma.

Prirodni resursi,  instalisani kapaciteti,  i povezanost sa bivšim jugoslevenskim privrednim sistemima doprinosili su da je u ranijem periodu industrija bila nosioc razvoja i ostvarivala najveći dio ukupnog prihoda.  Usled raspada bivše Jugoslavije,  pogoršanja ukupne ekonomske sitacije i uslova privređivanja,  postojeći kapaciteti su prestali da rade ili se  minimalno koriste.