Stručna služba SO i načelnika opštine

NADLEŽNOST

Nadležnost Stručna služba je:

  • vrši stručne, organizacione, administrativne i druge poslove za potrebe Skupštine opštine i njenih radnih tijela,
  • pruža stručnu pomoć odbornicima,
  • priprema materijale za sjednice Skupštine opštine i njenih radnih tijela i stara se o njihovoj dostavi,
  • vrši izradu i štampanje službenog glasnika opštine i info-letka,
  • vrši stručne, organizacione i druge poslove iz nadležnosti Načelnika opštine, komisija i drugih radnih tijela koje on obrazuje,
  • vrši pripremu nacrta odnosno prijedloga odluka i drugih propisa, koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine.

 

RADNA MJESTA

Redni broj Naziv radnog mjesta Broj izvršilaca

1.

Sekretar Skupštine opštine-rukovodilac Službe

1

2.

Samostalni stručni saradnik za pravne poslove Načelnika opštine

1

3.

Samostalni stručni saradnik za skupštinske i normativne poslove

1

4.

Tehnički sekretar Načelnika opštine i predsjednika Skupštine opštine

1

UKUPNO:

4