Јавни увид у захтјев за издавање –обнављање еколошке дозволе мале хидроелектране„Сућеска Р-С-1“

 

У складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити  животне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр.71/12), у поступку издавања еколошке дозволе за малу хидроелектрану„Сућеска Р-С-1“ , Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове у Општинској административној служби општине Рудо објављује јавни позив за

 

ЈАВНИ УВИД

У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ –ОБНАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ И ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ДОКАЗИ)

            Позива се заинтересована јавниост да може извршити увид у наведени захтјев и садржину документације, за постројење мале хидроелектране „Сућеска Р-С-1“ на ријеци Сућеска у насељу Стргачина, општина Рудо, инсталисане снаге 1,8 МW.

Јавни увид се може извршити у згради Скупштине општине Рудо, канцеларија број 4, радним даном од 07 до 15 часова.

Јавни увид траје до 26.08.2013.године, до када се могу доставити примједбе, приједлози и мишљења у вези наведеног.