Самостални предузетници

Одјељење за привреду, финасије, просторно уређење и инспекцијске послове је надлежно за издавање рјешења самосталним предузетницима. Рјешења се односе на пријаве, одјаве (привремене, трајне), дјелатности као и издавање увјерења. На општини је регистровано  33 трговинске радње, 12 угоститељских радњи, 31 занатска радња, 9 таксиста и једна ауто школа.

С П И С А К

самосталних трговинских радњи на подручју општине Рудо за 2013. год.

Ред. број. Назив радње Дјелатност Мјесто обављања Власник Број телефона
1. «Градина» 4501756340003 Трговина Рудо, ул. Д.Д.Михаиловића Рађен Мане 058-711-260
  2. «Касандра« 4501757230007 Трговина Рудо, ул. Вожда Карађорђа Петровића Симић Милка -
  3. «Варда« 4501754050008 Трговина Рудо, ул. Краља Петра I ослободиоца Лазовић Жарко 058-712-181
  4. «Ново Рудо» 4504404860006 Трговина Рудо, ул. Милоша Обилића Вилотић Слободан 065-312-575
  5. «Ивана» 4506557760003 Трговина Штрпца Пантовић Владимир 058-730-417
  6. «Неда« 4501758390008 Трговина Рудо, ул. Д.Д.Михаиловића Ђуровић Милина 058-711-775
  7. «Напредак» 4501757820009 Трговина-књижара Рудо, ул. Милоша Обилића Јовановић Миленко 058-711-510
  9. «Миркић« 4506568960004 Трговина Микоронози Припунић Вера 058-730-285
10. «Срки« 4501765760007 Трговина Рудо, ул. Соколовића Јаковљевић Миљана 058-711-757
11. «Слога 1« 4501764870003 Трговина Увац Костић Миодраг 058-711314
12. «ВНТ» 4504406720007 Трговина Бијело Брдо – Будимлија Арсић Мирјана 058-480-106
13. «Услуга« 4501767970009 Трговина Миоче Симић Марија 058-720-989
14  . «Слога« 4503939410003 Трговина Увац Тотић Крсто 058-730-042
15. «Зока схоп» 4503940180003 Трговина Међурјечје Иконић Мирјана 0330-47-123
16. „ЗРНО“ 4506582100000 Трговина Рудо, ул. Крагујевачка Костић Снежана 058-711-464
17. «Росуље» 4504402810001 Трговина Рудо, ул. Вожда Карађорђа Петровића Церовић Славица 058-711-950
18. „СЈЕМЕ“ 4506632130002 Пољо-апот. Рудо, ул. Д.Д. Михаиловића Рајак Бранка 058-711-160
19. «Рај промет 4400618860003 Трговина Рудо, ул. Палих српских бораца Симић Радина 058-711-718
20. «Електро« 4501767110000 Трговина Увац Анџић Иван 058-730-163
21. „ДАВИД“ Трговина Рудо, ул. Вожда Карађорђа Петровића Јевђић Наташа
22. „АТИЛА“ Трговина Увац Матић Драгана 058-730-120
23. „УВАЦ“ – Увац 4506255080003-посл. јед у Штрпцима Трговина Увац Николић Снежана 058-730-155
24. „СТИКОКОМЕРЦ“ Трговина Штрпци Стикић Мирослав
25. „ТРЕНД“ 4506622390009 Трговина Рудо, ул. Милоша Обилића Павловић Љиљана         058-711-667
26. „Коран-Промет“ 4506839740005 Трговина Међурјечје Ранитовић Славица
27. „СТРГАЧИНКА“ 4507254990002 Трговина Стргачина Омерагић Елвира
28. „ВИЈОГОР“ Трг. на вел. Миоче-Јелићи Клисура Боре
29. „Ћоби“ Трговина Миоче Симић Славица
30. „ВАЈИЋ“ Трговина Миоче-Јелићи Вајић Миливоје
31. „Сецонд ханд“ Трг. половном робом Увац Савић Мара
32. „Киди“ Трговина Рудо, ул. Милоша Обилића Брадоњић Гордана 058/711-534
33. „Пегаз  “ Мрсово“Пегаз 2″ Устибар из.пос. прос. Трговина Мрсово, Усибар Иконић Драган

Стање на дан 18. 06. 2013.

С П И С А К

самосталних угоститељских радњи на подручју општине Рудо за 2013. год.

Ред. број. Назив радње Дјелатност Мјесто обављања Власник Број телефона
  1. «Два брата»
4504404780002
кафана Рудо, ул. Соколовића Арсић Душко 065-312561
  2 « L`ariaco «
4501759870003
кафе-бар Рудо, ул. Милоша Обилића Грубиша Предраг 058-711-690
  3. «Александар «
4501754560006
кафе бар Рудо, ул. Бакаревића Буква Ацо 058-711-961
4. « Анђелес «
4506604780000
диско-бар Штрпца Љубојевић Ненад 058-710-112
 5. „КОНТАКТ“
4507021110002
кафе-бар Рудо, ул. Вожда Карађорђа Петровића Костић Маријана 065-906224
6. „ИНФЕРНО“
4507509750002
кафе-бар Штрпци Божовић Видоје 065-270-309
7. „Галерија“
4500750299006
кафе-бар Рудо, ул. Трг слободе Томић Миле 058-711197
9. « Ђура«
4506762340009
 кафе бар Рудо, ул. Бакаревића Ђуровић Славко 065-998824
10. „Анчи“ брза храна Увац Новаковић Ненад
11. „Бојанић“ кетеринг Штрпци Бојанић Јагода 058/730-527
12. „Голден клуб“
Сезонски (01.06. – 30.09.)
услужно угоститељска дјелатност Штрпци Николић Снежана

Стања на дан 18.06.2013.

С П И С А К

самосталних занатских радњи на подручју општине Рудо за 2013. год.

Ред. бр Назив радње Дјелатност Мјесто обављања Власник Број телефона
  1. « Толе «
4501755290002
Аутомеханичар Миоче Тотић Југослав 058-720-123
  2. «Срга»- СЗТР
4505430480005
три издвојене пос. пр.
Лимар и трговина Увац Туба Зоран 065-395-307
  3. « Гранит «
4504403030000
Каменорезац Рудо, ул. Д.Д.
Михаиловића
Голубић Миленко 058-711-603
4. « Мљекара
Ћетковић «
4501756260000
Производња млијека Мокронози Ћетковић Радоје 0330-51-422
  5. «Вјечне куће»
4501763710002
Каменорезац Увац Пријовић Јагош 058-730-355
  6. « Верица «
4501756850001
Фризер Увац Стикић Верица 058-730-082
  7. « Лучић  «
4504405240001
Пекара Увац Лучић Раденко 0330-55-584
8. « Вера «
4501754300004
Пржионица кафе Рудо, ул. Вожда Карађорђа Пет. Ђорда Верица 058-712-074
9. « Пинк пантер
4501763040007
Фризер Рудо, ул. Пребидолска Новаковић Марија 058-711-549
10. „Цобе“
45    4506427470003
Аутомех. Увац Стикић Слободан 064-2557752
11. « Лепота «
4501760450000
Фризер Рудо, ул. Бакаревића Ћуповић Милена 058-712-202
12. « Маја «
4501762740005
Фризер Рудо, ул. Милоша Обилића Бошњаковић Маријана 058-712-093
13. „БАММ“
4506431580000
Израда ролетни Миоче Аврамовић Мирослав 065-818324
14. « Владимир»
4507012980002
ауто праоница Рудо, ул. Палих српских бораца Мићевић Марко 058-711176
15. « М Х Е  Штрпца«
4503939760004
Мини електрана Штрпци Лаловић Чедомир 058-730-342
16. « Невен «
4503940000005
Љекобиље Рудо, ул. Д.Д. Михаиловића Ђуровић Горан 058-711-364
17. « Билл «
4503938790007
Вођење књига Рудо, ул. Трг слободе Ракић Бранка 0330-57-040
18. « Клас «
4501767030006
Пекара Рудо, ул. Милоша Обилића Новаковић Верољуб 058-730-068
19. « Марко «
4501763630009
Земљани радови Рудо, ул. Краља Петра I ослоб. Бајић Нада 058-711-159
20. «АПОА»
4504405910007
Оправка рачунара Рудо, ул. Трг слободе Кастратовић Предраг 058-711-999
21. „Пет плус“ Производња намјештаја, ресторан Увац Матић Милина
22. „Микрон“ вулканизер Увац Николић Славко
23. „ДОМ“
4507579350000
грађевинска Рудо, ул. Краља Петра I ослоб. Пецикоза Бранка 065-967545
24. Миленијум промет
4507589150009
издв. посл. јед.
Произв. блок., угоститељсво Рудо, ул. Гојавска и ул. Милоша Обилића Симић Гордана 065-453868
25. „Златар-продукт“
4506450290004
Произв.кора Рудо, ул. Д.Д. Михаиловића Милетић Јелена
26. „Флор“ (СЗТР) Произв. Мртвачких сандука и погребне опреме Увац Ћетковић Мирослав
27. СЗР „Керамика“ Постављање подних и зидних облога Штрпца Анџић Милојко
28. СЗГР “Хидропласт“ Хидроизолациони радови Рудо, ул. Вожда Карђорђа Петровића Бајић Новко
29. СЗР „Брамис“ фризер Увац Савић Млађен 058/730-264
30. СЗГР“Д&С“ занатско грађевинска Миоче Станковић Десимир 065-998-082
31. СЗГР „Деки“ занатско грађевинска Миоче Мршевић Миодраг 065-979-092

Стања на дан 18.06.2013.

Таxи превозници 2013.год.

1.Ћуповић Никола (ЈМБ 1505971133102 , мј. рођ. Бован, пребив. Бован-Рудо ) рј. бр. 03-1/1-345-31/04 од 12. 11. 2004. год. ЈИБ 4504404600004

2.Драгичевић Градимир ( ЈМБ 1005966171788 ,мј.рођ. Илијаш, пребив. Рудо) рј.бр. 03-1/1- 345-46/05 од 08. 12. 2005.год ЈИБ 4501761000008

3..Бјелић Синиша (ЈМБ 0909976793429, мј. рођ.Прибој ,пребив. Рудо )
рј. бр. 03-1/1-345-29/06 од 22. 08. 2006.год. ЈИБ 4505833170006

4.Ћуповић Борко (ЈМБ 1908983793415 ,мј.рођења Прибој, пребив. Штрпца -Рудо) рј.бр. 03-1/1-345-44/06 од 29. 12. 2006.год. ЈИБ 4506009800005

5.Лазовић Бојан (ЈМБ 1907976133101 ,мј.рођ. Београд ,пребив. Рудо)рј.бр. 03-1/1-345-25/02 од 01. 08. 2002.год ЈИБ 4501766570007

6.Видовић Бошко ( ЈМБ 2004966133107 , мј.рођ. Рудо ,пребив. ул. 12.јул -Рудо) рј.бр.03-1/1-345-41/06 од 29. 11. 2006.год. ЈИБ 4501761690004

7. Дробњак Биљана (ЈМБ 0804975138102 мј.рођ.Пријепоље,пребив. Рудо)рј.бр. 03-1/4-345-4/09 од 06. 02. 2009. ЈИБ

8. Бибер Амел (ЈМБ1611984170079 мј. Рођења Сарајево, преб.Гривин;) рј. бр.03-1/4-345-22/11

9.Богдановић Михајло (ЈМБ0710988793423 мј.рођења Прибој, преб.Мокронози) рј.бр.03-1/4-345-61/12

Једна ауто школа „Голуб“ вл. Голубовић Драган

Аутопревозника нема.

Стања на дан 18.06.2013.