Самостални предузетници

Одјељење за привреду, финасије, просторно уређење и инспекцијске послове је надлежно за издавање рјешења самосталним предузетницима. Рјешења се односе на пријаве, одјаве (привремене, трајне), дјелатности као и издавање увјерења.

С П И С А К

 трговинских радњи на подручју општине Рудо за 2022. год.

Ред.број. Назив радње Дјелатност Мјесто обављања Власник Број телефона
  1. « Градина »
4501756340003
Трговина Рудо, ул. Д.Д.Михаиловића Рађен
Мане
058-711-260
  2. „Трећа срећа“
4511618580007
Трговина Вожда Карађорђа Петровића бр.11 Новаковић Марија 066-005-758
  3. « Ново Рудо»
4504404860006
Трговина Рудо, ул.Милоша Обилића Вилотић Слободан 065-312-575
  4. «Ивана »
4506557760003
Трговина Штрпца Пантовић Владимир 058-730-417
  5. «Напредак»
4501757820009
Трговина-књижара Рудо, ул.Милоша Обилића Јовановић Миленко 058-711-510
  6. « Срки «
4501765760007
ИПП у Увцу
Трговина Рудо, ул.Соколовића Јаковљевић Миљана 058-711-757
  7. « Слога 1 «
4501764870003
Трговина Увац, Рудо ИПП Костић
Миодраг
058-711314
  8. « ВНТ»
4504406720007
Трговина БијелоБрдо-Будимлија Арсић
Мирјана
058-480-106
  9. « Услуга «
4501767970009
Трговина Миоче Симић
Марија
058-720-989
10  . « Слога «
4503939410003
Трговина Увац Тотић Крсто 058-730-042
11. «Зока схоп»
4503940180003
Трговина Међурјечје Иконић
Мирјана
0330-47-123
12. „ЗРНО“
4506582100000
Трговина Рудо, ул.Крагујевачка Костић
Снежана
058-711-464
13. „СЈЕМЕ“
4506632130002
Пољо-апот. Рудо, ул. Д.Д.Михаиловића Рајак
Бранка
058-711-160
14. « Рај промет“
4400618860003
Трговина Рудо, ул. Палих српских бораца Симић
Радина
058-711-718
15. « Електро «
4501767110000
Трговина Увац Анџић
Иван
058-730-163
16. „УВАЦ“-Увац
4506255080003-посл. јед у Штрпцима
Трговина Увац Николић Снежана 058-730-155
17. „Ћоби“
4508920260002
Трговина Миоче Симић
Слободан
18. „Сецондханд“
4508475430008
Трг. половном робом Увац Савић Мара
19. „Три срца“и ипп. У увцу-половна роба Трговин. Угост. Горња ријека Божовић
Видоје
20. ТР „Бокун“ Рудо Танасковић Бошко
21. ТР„Наташа“
4510082190000
трговина В.К. Птеровића бр17 Јевђевић
Наташа
066-949-575
22. ТР„Варда“
4511344510007
трговина Краља Петра I осл. Лазовић
Бранка
058/712-181
23. ТР„Тошо“
4511989300007
Тр. на велико….. Рудо Станић
Владимир

Стање 31.05.2022.

С П И С А К

 угоститељских радњи на подручју општине Рудо за 2022.годину

Ред.број. Назив радње Дјелатност Мјесто обављања Власник Број телефона
  1. «Два брата»
4504404780002
кафана Рудо,
ул.Соколовића
Арсић Душко 065-312-561
  2 « L «
4512253680003
Ноћни клуб Рудо,
ул.Милоша Обилића
Грубиша Лара 065-182-321
  3. «Александар «
4501754560006
кафе бар Рудо,
ул.Бакаревића
Буква
Ацо
058-711-961
  4. « Анђелес «
4506604780000
диско-бар Штрпца Љубојевић Ненад 058-710-112
  5. „КОНТАКТ“
4507021110002
кафе-бар Рудо,ул.Вожда
Карађорђа Петровића
Костић Маријана 065-906224
  6. « Ђура«
4506762340009
 кафе бар Рудо,
ул.Бакаревића
Ђуровић Славко 065-998824
  7. „Клисура“ кафе бар Мрсово Клисура Боре
  8. „Бојанић“
4508519230001
кетеринг Штрпци Бојанић Јагода 058/730-527
9. „Гранични прелаз“
4510025120003
кафана Увац Новаковић Драгица 066-061-001
10. „АКОВАЦ“
4510555780004
ИПЈ„Ранч Аковац“ С.Рудо
Дј.припреме и послу. пића Милоша Обилића бр.30. Тодоровић Раденка 066-949-636
11. „МАТ“
4511160200005
Дј.ресторана
и услуге
доставе хране
Увац бр.12 Матић Предраг 064-136-91-22
12. „Мућке“ Кафе бар Вожда Карађотђа
Петровића
Радичевић Борко

Стање 31.05.2022.

С П И С А К

 Занатских (услужне) радњи на подручју општине Рудо-2022г

Ред.бр Назив радње Дјелатност Мјесто обављања Власник Број телефона
  1. « Толе «
4501755290002
Аутомеханичар Миоче Тотић Југослав 058-720-123
  2. «Срга»- СЗТР
4505430480005
Лимар и трговина Увац Туба Зоран 065-395-307
  3. « Гранит «
4504403030000
Каменорезац Рудо,ул.
Д.Д.Михаиловића
Голубић Миленко 058-711-603
  4. « Верица «
4501756850001
Фризер Увац Стикић Верица 058-730-082
 5. „Цобе“45
4506427470003
Аутомех. Увац Стикић Слободан 064-255-7752
6. « Лепота «
4501760450000
Фризер Рудо,
ул.Бакаревића
Ћуповић Милена 058-712-202
7. ЗГР“Д“
4510025550008
Припремни радови
на градилишту
Војводе Степе
Степановића бр.4
Тодоровић Слађан 065-959-840
8. « Владимир»
4507012980002
 Одржавање и поправка
мот.в
Рудо,ул.
Палих српских бораца
Мићевић Марко 058-711176
9. « М Х  Штрпца«
4503939760004
Мини електрана Штрпци Лаловић Чедомир 058-730-342
10. « Невен
«4503940000005
Љекобиље Рудо,ул.
Д.Д.Михаиловића
Ђуровић Kатарина 058-711-364
11. « Клас
«4501767030006
Пекара Рудо,
ул.Милоша Обилића
Новаковић Верољуб 058-730-068
12. « Марко
«4501763630009
Припремни радови
на град.
Рудо,ул.
Краља Петра I ослоб.
Бајић Нада 058-711-159

Стање 31.05.2022.

Јавни превоз и ауто школе 2022.год.

 

 • такси превоз-
 1. Бјелић Синиша ЈИБ 4505833170006
 1. Видовић Бошко ЈИБ 4501761690004
 1. Бибер Амел ЈИБ 4508054170007
 1. Дробњак Биљана ЈИБ 4509809790007
 • ауто школа-
 1. Ауто школа „Голуб“ вл. Голубовић Драган ЈИБ 4504405160008
 2. Ауто Школа „Голуб 1“ вл. Новаковић Милојко ЈИБ 4512063630000 (тел. 065-602-268)
 • јавни превоз путника и робе-
 1. Јавни превоз „Ћировић Милован“ –Линијски јавни превоз     ЈИБ 4509289770008
 2. Друмски превоз робе „ЈАВНИ ПРЕВОЗ“ – Вуковић Игор ЈИБ 4512068270001

                                                                                                        (тел.065-895-004)

31.05.2022.године