Самостални предузетници

Одјељење за привреду, финасије, просторно уређење и инспекцијске послове је надлежно за издавање рјешења самосталним предузетницима. Рјешења се односе на пријаве, одјаве (привремене, трајне), дјелатности као и издавање увјерења.

С П И С А К

 трговинских радњи на подручју општине Рудо за 2022. год.

Ред.број. Назив радње Дјелатност Мјесто обављања Власник Број телефона
  1. « Градина »
4501756340003
трговина Рудо, ул. Д.Д.Михаиловића Рађен
Мане
058-711-260
  2. „Трећа срећа“
4511618580007
трговина Вожда Карађорђа Петровића бр.11 Новаковић Марија 066-005-758
  3. « Ново Рудо»
4504404860006
трговина Рудо, ул.Милоша Обилића Вилотић Слободан 065-312-575
  4. «Ивана »
4506557760003
трговина Штрпца Пантовић Владимир 058-730-417
  5. «Напредак»
4501757820009
трговина-књижара Рудо, ул.Милоша Обилића Јовановић Миленко 058-711-510
  6. « Срки «
4501765760007
ИПП у Увцу
трговина Рудо, ул.Соколовића Јаковљевић Миљана 058-711-757
  7. « Слога 1 «
4501764870003
трговина Увац, Рудо ИПП Костић
Миодраг
058-711314
  8. « Услуга «
4501767970009
трговина Миоче Симић
Марија
058-720-989
 8 . « Слога «
4503939410003
трговина Увац Тотић Крсто 058-730-042
10. «Зока схоп»
4503940180003
трговина Међурјечје Иконић
Мирјана
0330-47-123
11. „ЗРНО“
4506582100000
трговина Рудо, ул.Крагујевачка Костић
Снежана
058-711-464
12. „СЈЕМЕ“
4506632130002
пољо-апот. Рудо, ул. Д.Д.Михаиловића Рајак
Бранка
058-711-160
13. « Рај промет“
4400618860003
трговина Рудо, ул. Палих српских бораца Симић
Радина
058-711-718
14. « Електро «
4501767110000
трговина Увац Анџић
Иван
058-730-163
15. „УВАЦ“-Увац
4506255080003-посл. јед у Штрпцима
трговина Увац Николић Снежана 058-730-155
16. „Ћоби“
4508920260002
трговина Миоче Симић
Слободан
17. „Сецондханд“
4508475430008
трг. половном робом Увац Савић Мара
18. ТР„Наташа“
4510082190000
трговина В.К. Птеровића бр17 Јевђевић
Наташа
066-949-575
19. ТР„Варда“
4511344510007
трговина Краља Петра I осл. Лазовић
Бранка
058/712-181
20. TР“Костић пром“ трговина Трнавци код Рудог Предраг Костић 058/720357
21. ТР“V&D“ трговина Увац Вера Станишић +38164 487 97 59

С П И С А К

 угоститељских радњи на подручју општине Рудо за 2022.годину

Ред.број. Назив радње Дјелатност Мјесто обављања Власник Број телефона
  1. «Два брата»
4504404780002
кафана Рудо,
ул.Соколовића
Арсић Душко 065-312-561
  2. «Александар «
4501754560006
кафе бар Рудо,
ул.Бакаревића
Буква
Ацо
058-711-961
  3. « Анђелес «
4506604780000
диско-бар Штрпца Љубојевић Ненад 058-710-112
  4. „КОНТАКТ“
4507021110002
кафе-бар Рудо,ул.Вожда
Карађорђа Петровића
Костић Маријана 065-906224
  5. « Ђура«
4506762340009
 кафе бар Рудо,
ул.Бакаревића
Ђуровић Славко 065-998 824
  6. „Бојанић“
4508519230001
кетеринг Штрпци Бојанић Јагода 058/730-527
  7. „Гранични прелаз“
4510025120003
кафана Увац Новаковић Драгица 066-061-001
 8. „АКОВАЦ“
4510555780004
ИПЈ„Ранч Аковац“ С.Рудо
Дј.припреме и послу. пића Милоша Обилића бр.30. Тодоровић Раденка 066-949-636
 9. „МАТ“
4511160200005
Дј.ресторана
и услуге
доставе хране
Увац бр.12 Матић Предраг 064-136-91-22
10. „ДМ плажа“ кафе бар Штрпца Милорад Ступић
11. УР“L‘ariaco“ кафе бар Рудо Петар Бијелић +38166 142 644
12. УР“Увачки базени“ угоститељско услужна Штрпци Александар Савић +38164 410 65 58

С П И С А К

 Занатских (услужне) радњи на подручју општине Рудо-2022г

Ред.бр Назив радње Дјелатност Мјесто обављања Власник Број телефона
  1. « Толе «
4501755290002
Аутомеханичар Миоче Тотић Југослав 058-720-123
  2. «Срга»- СЗТР
4505430480005
Лимар и трговина Увац Туба Зоран 065-395-307
 3. „Frucom“ прерада и конзервирање воћа и поврћа Увац Анџић Радиша 065-402- 935
 4. « Верица «
4501756850001
Фризер Увац Стикић Верица 058-730-082
 5. „Цобе“45
4506427470003
Аутомех. Увац Стикић Слободан 064-255-7752
 6. « Лепота «
4501760450000
Фризер Рудо,
ул.Бакаревића
Ћуповић Милена 058-712-202
 7. ЗГР“Д“
4510025550008
Припремни радови
на градилишту
Војводе Степе
Степановића бр.4
Тодоровић Слађан 065-959-840
 8. « Владимир»
4507012980002
 Одржавање и поправка
мот.в
Рудо,ул.
Палих српских бораца
Мићевић Марко 058-711176
 9. « М Х  Штрпца«
4503939760004
Мини електрана Штрпци Лаловић Чедомир 058-730-342
10. « Невен
«4503940000005
Љекобиље Рудо,ул.
Д.Д.Михаиловића
Ђуровић Kатарина 058-711-364
11. « Клас
«4501767030006
Пекара Рудо,
ул.Милоша Обилића
Новаковић Светлана 058-730-068
12. « Марко
«4501763630009
Припремни радови
на град.
Рудо,ул.
Краља Петра I ослоб.
Бајић Нада 058-711-159
13. „Његош“ самоуслужна аутопраоница Увац Митар Видаковић
14. ЗР „Вечне куће“ каменорезац Увац Јагош Пријовић
15. ЗР „S&D“ агенција за књиговодство Увац Снежана Пјевчевић
16. ЗР „Нова форма“ каменорезац Обрвена Радојко Папоњак 065 953 064
17. ЗР „Дрвенарија-све од дрвета“ производња грађевцинске столарије Мрсово Владимир Лазовић 066 838 439
18. ЗР „Шоне“ лимарска радња Увац Небојша Брковић +38165/835 47 71
19. ЗР „EUROPEAN TV“ поправка електронских уређеја Рудо Мирослав Балчаковић 066 465 160
20. ЗР „CLEAN CAR KRIS“ прање и машинско чишћење Увац Кристина Голубовић +381640369 93 13
21. ЗР „AN CARSTVO PRIRODE“ производња сокова од воћа и поврћа Гривин Милунка Крсмановић и Анес Нухановић 066 685 666
22. ЗР „Бране“ фасадни и штукатурни радови Мокронози Бранислав Богдановић

Јавни превоз и ауто школе 2022.год.

 

 • такси превоз-
 1. Бјелић Синиша ЈИБ 4505833170006
 1. Видовић Бошко ЈИБ 4501761690004
 1. Бибер Амел ЈИБ 4508054170007
 • ауто школа-
 1. Ауто школа „Голуб“ вл. Голубовић Драган ЈИБ 4504405160008
 2. Ауто Школа „Голуб 1“ вл. Новаковић Милојко ЈИБ 4512063630000 (тел. 065-602-268)
 • јавни превоз путника и робе-
 1. Јавни превоз „Ћировић Милован“ –Линијски јавни превоз     ЈИБ 4509289770008
 2. Друмски превоз робе „ЈАВНИ ПРЕВОЗ“ – Вуковић Игор ЈИБ 4512068270001
 3. Јавни превоз „ИН ТУРС“ Д.О.О – Ванлинијски превоз ЈИБ 4403953770000