Удружења грађана

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА „НАДА“ РУДО

Адреса: Вожда Карађорђа Петровића бр. 3 .

Тел/факс: 058/712-281

E-mail: nada@sprinter.net

Овлаштено лице: Милена Кујунџић

E-mail: milena.kujundzic@yahoo.com.

Удружење је почело са радом 2003 године, а његови програмски циљеви и задаци су : да организовано ради на пружању помоћи дјеци и омладини са посебним потребама, сарађује са другим хуманитарним организацијама, организује едукацију дјеце и омладине са посебним потребама, остварује и штити њихова права и проводи активности на образовању и подстицању развоја спорта, културе и других активности ове популације .

Мисија Удружења је : „Ми постојимо да бисмо помогли особама са посебним потребама да побољшају своје здравствено стање, економско-социјалну сигурност, образовање, укључење у нормалне токове живота, а све у складу са њиховим личним способностима.“ Ми вјерујемо да свака особа има право на нормалан живот .

Органи управљања Удружења су : Скупштина, Управни и Надзорни одбор.

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА РУДО

Адреса: Вожда Карађорђа Петровића бр. 37

Тел/факс: 058/711-244

E-mail: cicaj1966@gmail.com

Секретар: Јанићијевић Свјетлана

Основне активности ООЦК Рудо заснивају се на : провођењу програма социјално-хуманитарне дјелатности , прве помоћи, добровољног давалаштва крви,програма подмлатка и омладине, кућне његе и програма упознавања на опасност од мина .

Органи управљања : Скупштина, Управни одбор и Надзорни Одбор.

САВЈЕТ МЛАДИХ РУДО

Адреса: Трг слободе бр. 1

Телефон: 065/428-828

E-mail: mladirudo@yahoo.com

Предсједник: Наталија Видаковић

Савјет младих Рудо је невладина омладинска организација која дјелује на омладинском организовању и побољшању њиховог живота .Циљеви организације су да окупља младе људе и да их едукује,пружање могућности лакшег оргаснизовања, да задржи младе у нашем граду, да их склоне са улица и да им пружи низ других помоћи сходних достојног младог човјека.

УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА „МЕДОВИНА“ РУДО

Адреса: Трг слободе бб.

Телефон: 058/711-206

Предсједник: Цвјетковић Василије

Удружење пчелара „Медовина“ Рудо је уписано у регистар друштвених организација и других удружења код Основног суда у Српском Сарајеву под бројем РУ-8/99 од 24.02.1999.године,а основано је на оснивачкој скупштини 26.12.1998.године .

Циљеви и задаци удружења су:

 • трајно дјелује на повезивању, обједињавању и подстицању рада пчелара ради развоја и унапређења пчеларства, пчеларске привреде и других циљева и задатака који доприносе задовољавању личних и заједничких интереса чланова и грађана, као и остваривање општих интереса ,
 • покреће и помаже иницијативе за самостално и законско регулисање положаја пчеларства и услова за пчеларење ,
 • ради на планском развоју пчеларства,
 • ради на здравственој и другој заштити пчеларства на општини Рудо,
 • подстиче и усмјерава активност на савремену пчеларску производњу у стандардизованим кошницама и опреми у примјени савремене технологије у пчеларењу.

Органи управљања су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни Одбор.

СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУШТВО „ЈЕЗЕРО“ РУДO

Адреса: Д. Михајловића бр. 6

Телефон: 058/711-411 , 065/033-431

Предсједник: Радојко Брадоњић

Спортско риболовно Друштво „Језеро“ је корисник свих вода на подручју општине Рудо , а највеће воде су ријека Лим 25 километара и вјештачко језеро 25 километара (акумулација ХЕ Вишеград ). Лим је притока Дрине и у њему као и у Дрини су настањене све класичне врсте риба : младица, мрена, плотица, скобаљ, клен, липљен, поточна пастрмка, а и редовно се врши порибљавање са шараном и поточном пастрмком .

На ријеци Лим све дозвољене врсте лова су могуће : флајфишинг-мушица, лов рибе на пловак, дубински лов, лов младице и други .

Друштво је добро организовано и развија спортски риболов и рибо-туризам . Посједује прилично добро уређену риболовну стазу у Сетихову на којој се организују многа такмичења локалног, регионалног, републичког и државног нивоа .

Органи управљања су : Скупштина Друштва (30 Чланова) и Управни одбор( 9 чланова).

Друштво има  професионалног рибочувара.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ВАРДА“ РУДО

Канцеларија у улуци Милоша Обилића бр.4 у Рудом

Тел/Факс:  058/711-590

Стручно лице за ловство: Миле Танасковић

Предсједник: Срђан Миковић

Ловачко удружење „Варда“ Рудо формирано је 1953. године.

Удружење је пуноправна чланица Ловачког савеза Републике Српске и регија Стара Херцеговина.

Удружење је организовано  у шест ловачких секција и броји око 320 чланова.

Газдује ловиштем „Варда“ Рудо које се поклапа са границама општине Рудо.

Ловиште „Варда“ Рудо је површине од 34.026 хектара од чега је 24.000 хектара ловна а 10.026 хектара неловна површина.

Тип ловишта је брдско-планинско.

Надморска виисина ловишта се креће од 305 до 1.492 матра.

Ловиште је богато слиједећим врстама ловне дивљачи: срнећа дивљач, дивља свиња, медвјед, вук, зец, лисица и пољска јаребица.

У ливишту је изграђен значајан број ловно-техничких и смејштајних објеката.

ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОРНУ ДЕМОКРАТИЈУ ЦОД „ЛУНА „

адреса: Трг Слободе бр.1, Рудо

телефон/фаx: +387 58 712 262

e-mail: lunabih@teol.net

web site: www.codluna.ba

Овластено лице: Светлана Вуковић

Центар за одговорну демократију – ЦОД Луна је невладина организација која активно дјелује од 1998 година у области промоције демократских принципа, одговорног управљања, транспарентности и политике оријентисане на развој.

Током свог постојања реализовала је низ пројеката који су допринијели остваривању слиједећих циљева:

 • Јачање цивилног сектора
 •  Оснаживање жена и успостављање међуентитетске сарадње
 • Развој и оснаживање омладинског сектора и повећање нивоа информисаности младих на општини Рудо.
 • Економски оснаживање становништва
 • Подршка развоју бизниса
 • Успостављање и развој сарадње између ентитета
 • Едукација становништва
 • Подршка повратку и повратницима
 • Промоција европсиких вриједности и процесу европских интеграција
 •  Превенција корупције
 • Институционално ријешење борбе против корупције

ОПШТИНСКА БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РУДО

Адреса: Трг Слободе бр.1, Рудо

Телефон/фаx: +387 58 711 134

E-mail: borackarudo@teol.net

Предсједник Скупштине ОБО Рудо: Спасојевић Илија

Предсједник Предсједништва ОБО Рудо: Никола Медовић

Стручна служба ОБО Рудо: Мирко Станић

Општинска борачка организација Рудо дјелује као јединствена добровољна самостална интересна организација демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца на цијелој општини Рудо.

У свом саставу Општинска борачка организација  има формирано 8 мјесних борачких организација,  који бирају своје представнике у Скупштину Општинске борачке организације.

Скупштина општинске борачке организације бира се  на мандат од 4 године, колико траје и мандат предсједника Скупштине, предсједника Предсједништва и чланова  Предсједништва.

У склопу ОБО Рудо основани су и Одбор породица погинулих бораца и Одбор ратних војних инвалида.

Током свог постојања Општинска борачка организација Рудо иницирала је и спровела изградњу Централног спомен обиљежја на Тргу у Рудом, као и спомен обиљежја погинулим борцима у мјесним заједницама: Бијело Брдо, Штрпца, Увац, Мокронози, Миоче, Мрсово.

Просторије општинске борачке организације налазе се у Дому културе Рудо гдје је уједно и смјештена и спомен соба погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата 1992 – 1996. год. као и музеј Прве пролетерске бригаде.

Општинска борачка организација спроводи и низ других активности у складу са планом рада органа, радних тијела и службе  борачке организације који се доноси и усваја на органима управљања.

Општинска борачка организација је формирана 1994. године.

 ВАТРОГАСНО ДРУШТВО РУДО

Адреса: Цара Душана 18
Старјешина: Симић Драган
Телефон-факс:058/711-168
Е-маил:VATRO10@teol.net

Предсједник Скупштине: Миковић Слободан

Предсједник Управног одбора: Павловић Драган

 

Циљеви и дјелатност друштва

Друштво подстиче и координира активност својих чланова у остваривању заједничких циљева и задатака у складу са Законом о заштити од пожара, Планом заштите од пожара и другим законским прописима.

У саставу Друштва  постоји Добровољна ватрогасна јединица, способна за гашење пожара.

Циљ Друштва је организовање добровољног учествовања грађана на гашењу пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, као и ради превентивне дјелатности, пропагирање ватрогаства и вршење других задатака у вези са заштитом од пожара.

Задаци Друштва су:

 1. Окупљање и организовање чланова и усклађивање њихових активности у циљу унапређења заштите од пожара,
 2. Стручно оспособљавање чланова добровољне ватрогасне јединице за гашење пожара и вршење одређених послова у области заштите од пожара,
 3. Спровођење примарне заштите у циљу спречавања избијања пожара, вршењем пожарно-првенствених дјелатности,
 4. Гашење пожара и спасавање људи и материјалних добара угрожених пожаром и другим непогодама,
 5. Анализирање стања заштите од пожара на подручју дјеловања Друштва и у оквиру својих права давање приједлога и мишљења за потпунију заштиту од пожара,
 6. Организовање и развијање свих видова васпитно-образовне, пропагандне и информативне дјелатности у области заштите од пожара,
 7. Пропагирање добровољног ватрогаства,
 8. Образовање добровољне ватрогасне јединице и старање о њеној опремљености и способности за гашење од пожара и спашавања,
 9. Рад на оспособљавању чланства Друштва за јачање одбрамбених способности и остваривању задатака у области цивилне заштите,
 10. Сарадња са предузећима, институцијама и ватрогасним Друштвима и јединицама у области заштите од пожара,
 11. Организовање смотри, вјежби, такмичења, сусрета и других манифестација ватрогасне јединице,
 12. Вођење одређених евиденција о члановима Друштва, матичне књиге о одликовањима и другим признањима и унапређењима и евиденцију интервенције ватрогасне јединице на пожарима и др.,
 13. Додјељивање похвала, награда и других признања, у оквиру својих права, за посебне заслуге у области заштите од пожара и ватрогаства,
 14. Вршење других послова и задатака у области заштите од пожара, утврђених законом о заштити од пожара и планом заштите од пожара у складу са овим Статутом.

АМД „СТАРТ“ РУДО

Адреса: Трг слободе 1

E-mail: amdstartrudo@gmail.com