Туризам

Потенцијали општине за развој туризма су у богатом историјском наслеђу, културно-историјским споменицима и објектима од историјског значаја. На подручју општине постоје бројни локалитети некропола и стећака, који нису довољно истражени и испитани.Цијели крај је везан за име и дјело Мехмед-паше Соколовића,који је рођен у Соколовићима, у непосредној близини Рудог. Неколико спомен обиљежја у његовом родном мјесту (џамија,спомен чесма, родна кућа према предању)само су увод у велику заоставштину овог великог државника, добротвора и задужбинара моста-Ћуприје на Дрини у Вишеграду.

Остали важни објекти из културно-историјског наслеђа су: манастири, цркве, џамије и   и историјска обиљежја из Првог и  Другог свјетског рата.

Видови туризма које општина Рудо нуди су:

  • Ловни туризам
  • Ријечни туризам – „Водени Ћиро“ и рафтинг
  • Риболовни туризам
  • Сеоски туризам

Ловни туризам може бити значајан елемент економског развоја и популарисања општине. Ријека Лим је богата рибом,  а посебно соломодним врстама риба као што су младица,  липљан и пастрмка. У „живом“ дијелу ријеке „Лим“,дакле прије уласка у мирне воде вјештачког језера, брзи дијелови ,каскаде и букови „Валине“ прави су изазов за кајакаше и рафтере и на истом се традиционално одржава  Међународни Лимски бијатлон (рафтинг и бициклизам). Околне планине и брда,  Варда,  Ревање,  Вучевица и Јелик обилују  високо-ловном трофејном дивљачи као што су медвјед,  дивљи вепар и срндаћ .  Ловиштем газдује Ловачко удружење  „Варда“ Рудо.

У оквиру регионалног пројекта „Интегрални приступ развоју туризма Горњо-Дринске регије“који је подржан средствима Европске Комисије   изграђен је бродић назван „Водени Ћиро“ капацитета 12 особа, урађен у духу старих пароброда а подсјећа на ускотрачног Ћиру, који је био први воз на простору старе Југославије. Пловидба „Воденим Ћиром“ линијом пружања пруге, на потезу Сетихово- Стргачина-Бродар- Међеђа- Устипрача, незабораван је доживљај и својеврстан искорак како у нетакнуту природу спектакаларног кањона, тако и у богату историју овог краја.

Сеоски туризам,  као посебан вид туризма са оним што нуди,  а то су: здрава храна,  чист ваздух,  пјешачење и планинарење а има своју здравствену функцију.  Сва села на подручју општине Рудо,  а издвојили би села Цвркоте,  Ђуровиће и Раванце,  са својим ливадама,  незагађеним ваздухом,  здравом храном и водом пружају много тога туристима.

У граду Рудом у току је реконструкција хотела , чиме ће се повећати смјештајни капацитет и квалитет услуга.