Јавна предузећа

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР РУДО д.о.о
Адреса: Крагујевачка 16
Директор: ВД директора Станковић Оливера
Телефон-факс:058/711-988
Е-маил: infocentarrudo@gmail.com

2. КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УСЛУГА“ РУДО
Адреса: Милоша Обилића 4
Директор: Савић Јован
Телефон-факс: 058/711-129
Е-маил: