Радна тијела

СТАЛНА РАДНА ТИЈЕЛА

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА    

 1. Ћировић Милован, предсједник
 2. Симић Жељко, замјеник предсједника
 3. Ћувиза Горан, члан
 4. Пријовић Нинослав, члан
 5. Ненадић Зоран, члан

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ

 1. Пријовић Нинослав, предсједник
 2. Новаковић Исидора, замјеник предсједника
 3. Богдановић Невенка, члан

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 1. Милинковић Добрисав, предсједник
 2. Јањић Његош, замјеник предсједника
 3. Јевђевић Мирослав, члан

КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА ВЈЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 1. Пријовић Нинослав, предсједник
 2. Стикић Раде, замјеник предсједника
 3. Деспић-Мићовић Маријана, члан

КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ

 1. Вуковић Игор, предсједник
 2. Симић Славиша, замјеник предсједника
 3. Симић Ђурђина, члан

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ     

 1. Спасојевић Предраг, предсједник
 2. Павловић Драган, замјеник предсједника
 3. Стикић Предраг, члан

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

 1. Симић Славиша, предсједник
 2. Кујунџић Анђела, замјеник предсједника
 3. Топаловић Гордана, члан
 4. Јанићијевић Александар, члан
 5. Микавица Данијела, члан

КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ        

 1. Симић Жељко, предсједник
 2. Иконић Зоран, замјеник предсједника
 3. Вуковић Игор, члан

КОМИСИЈЕ ЗА ПОВРАТАК ИЗБЈЕЛОГ И РАСЕЉЕНОГ СТАНОВНИШТВА

 1. Ћировић Милован, предсједник
 2. Маглајлија Ејуб, замјеник предсједника
 3. Шеро Енвер, члан

 ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, ПРЕДСТАВКЕ  И ПРИТУЖБЕ ГРААНА

 1. Дујовић Слађан, предсједник
 2. Гардовић Горан, замјеник предсједника
 3. Станић Мирко, члан
 4. Ћировић Милован, члан
 5. Буква Милош, члан

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 1. Јањић Његош, предсједник
 2. Цвркота Маријана, замјеник предсједника
 3. Буква Милош, члан
 4. Симић Славиша, члан
 5. Митровић Томиславка, члан

ЕТИЧКИ ОДБОР

 1. Спасојевић Предраг, предсједник
 2. Брадоњић Љубина, замјеник предсједника
 3. Симић Славиша, члан
 4. Јелић Данијел, члан
 5. Пјевчевић Бојана, члан

ОДБОР ЗА ЗДРАВЉЕ

 1. Маринковић Радивоје, предсједник
 2. Ступић Душан, замјеник предсједника
 3. Шимшић Катарина, члан

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

 1. Јањић Његош, предсједник
 2. Дробњаковић Саша, замјеник предсједника
 3. Стојнић Сава, члан

САВЈЕТ ЗА ШКОЛСТВО  И  КУЛТУРУ

 1. Јовановић Драган, предсједник
 2. Тодоровић- Барбарез Наташа, замјеник предсједника
 3. Церовић Дејан, члан
 4. Пријовић Нинослав, члан
 5. Митровић Марина, члан

САВЈЕТ ЗА КОМУНАЛНА ПИТАЊА

 1. Вуковић Игор, предсједник
 2. Ненадић Зоран, замјеник предсједника
 3. Мијушковић Драгана, члан
 4. Миковић Слободан, члан
 5. Лучић Драгослав, члан

 

ПОВРЕМЕНА РАДНА ТИЈЕЛА

ФОРУМ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ОПШТИНЕ РУДО

 1. Милинковић Добрисав, предсједник Скупштине општине, предсједник
 2. Богдановић Драгољуб, Начелник општине, замјеник предсједника
 3. Ђуровић Зоран, секретар Скупштине општине Рудо, члан
 4. Медовић Бојан, командир Полицијске станице Рудо, члан
 5. Елез Татомир, представник СШЦ Рудо, члан
 6. Ступић Марина, представник ОШ Штрпца, члан
 7. Мићовић Марко, представник ОШ Рудо, члан
 8. Сташевић Славица, представник Центра за социјални рад, члан
 9. Пјевчевић Марко, референт цивилне заштите, члан
 10. Топаловић Милун, представник Ватрогасног друштва Рудо, члан
 11. Миликић Марина, представник Дома здравља Рудо,члан
 12. Мијушковић Мирко, комунална полиција Рудо,
 13. Павловић Драган, представник ЛУ Варда Рудо, члан
 14. Брадоњић Радојко, представник СРД Језеро Рудо, члан
 15. Јагајић Срђан, представник младих, члан
 16. Иконић Зоран, представник приватног сектора, члан
 17. Церовић Дарко, представник удружења, члан
 18. Васић Радомир, представник ДГС, члан

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ОРГАНА УПРАВЉАЊА У ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

 1. Ђуровић Зоран – предсједник
 2. Никитовић Игор – члан
 3. Лазовић Слађана – члан
 4. Пријовић Нинослав – члан
 5. Спасојевић Предраг – члан

КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 1. Кастратовић Бранко – предсједник ( Мићовић Бојана  – замјеник)
 2. Бандовић Миломир – члан ( Стикић Предраг – замјениk)
 3. Иконић Драгица – члан ( Лазовић Бранко  – замјеник)

ЛИСТА СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ ЋЕ СЕ ИМЕНОВАТИ КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР

 1. Милинковић Добрисав, дипломирани економиста,
 2. Видаковић Јовица, дипломирани економиста,
 3. Пријовић Нинослав, дипломирани машински инжењер,
 4. Ђуровић Зоран, дипломирани правник,
 5. Новаковић Исидора, дипломирани правник,
 6. Мићовић Бојана, дипломирани правник,
 7. Пушоњић Слађана, дипломирани правник,
 8. Спасојевић Предраг, дипломирани економиста,
 9. Соковић Марина, професор,
 10. Мићовић Деспић Маријана, професор,
 11. Милановић Радојко, дипломирани економиста,
 12. Симић Ђурђина,професор,
 13. Којадиновић Славица, професор,
 14. Јелић Момчило, професор,
 15. Ћетковић Зоран, специјалиста доктор медицине,
 16. Митровић Снежана, доктор медицине,
 17. Новаковић Љиљана, доктор ветерине,
 18. Лазовић Гордана. доктор економских наука,
 19. Лазовић Славенко, дипломирани инжењер агрономије,
 20. Брадоњић Љубинка, мастер шумарства

ОДБОРНИЦИ ЗА ПРИСУСТВОВАЊЕ ВЈЕНЧАЊУ

 1. Aрсић Илија
 2. Вуковић Игор
 3. Дујовић Слађан
 4. Јанићијевић Александар
 5. Јовановић Драган
 6. Маринковић Радивоје
 7. Милинковић Добрисав
 8. Ненадић Зоран
 9. Јањић Његош
 10. Пријовић Нинослав
 11. Симић Жељко
 12. Симић Славиша
 13. Спасојевић Предраг
 14. Станишић Борисав
 15. Ћировић Милован
 16. Ћировић Велибор
 17. Ћувиза Горан

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 1. Ђуровић Зоран – предсједник
 2. Топаловић Зоран – члан
 3. Караосмановић Лариса – члан

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАЧАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА

 1. Милинковић Добрисав – предсједник
 2. Лазовић Радосав – члан
 3. Кастратовић Оливера – члан

САВЈЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ РУДО

 1. Љиљана Ћиковић- представник локалне управе,
 2. Маринковић Драгош-представник локалне управе
 3. Мирослав Терзић-СЈБ
 4. Пернат Милан-АМД
 5. Др. Ћетковић Зоран- Дом здравља
 6. Жељко Ступић-технички преглед возила
 7. Младен Ракић-средња школа
 8. Мићовић Марко – основна школа

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 1. Тодоровић Маријан, предсједник
 2. Јанићијевић Александар,члан
 3. Шеро Енвер, члан

 ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 1. Командант штаба – начелник општине
 2. Замјеник комаданта штаба – замјеник начелника општине
 3. Начелник штаба – стручни сараданик за цивилну заштиту
 4. Члан штаба за правне послове -начелник Одјељења за општу управу
 5. Члан штаба за финансијске послове – начелник Одјељења за привреду и финансије
 6. Члан штаба за склањање људи, материјалних и других добара, заштиту и спасавање из рушевина и заштиту животне околине – представник комуналног предузећа „Услуга“ АД Рудо
 7. Члан штаба за прву медицинску помоћ и асанацију терена – доктор медицине из дома здравља „Др.Стојана и Љубица “ Рудо
 8. Члан штаба за заштиту и спасавање од пожара – старјешина ватрогасне јединице Рудо
 9. Члан штаба за збрињабање угрожених и настрадалих и евакуацију – секретар ОО Црвеног крста
 10. Члан штаба за спасавање животиња и намирница животињског поријекла – доктор ветерине из Ветеринарске станице Рудо
 11. Члан штаба за заштиту и спасавање од поплава и клизишта – грађевински инжињер
 12. Члан штаба за заштиту и спасавање од НУС – а и мина – командир полицијске станице
 13. Члан штаба за хидрометереологију – метереолошки техничар
 14. Чланови штаба за спашавање на води и под водом:
 • Предсједник Удружења УПА“ Реф“ Рудо
 • Предсједник Рафтинг клуба“ Валине“ Рудо
 1. Чланови штаба за спашавање на неприступачним теренима:
 • Руководиоц Спасилачко-спелеолошке станице Рудо
 • Предсједник ПСО“ Вихра“ Рудо