Радна тијела

СТАЛНА РАДНА ТИЈЕЛА

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА    

 1. Павловић Драган, предсједник
 2. Станишић крста, замјеник предсједника
 3. Миковић Слободан, члан
 4. Шеро Енвер, члан
 5. Новаковић Миленко, члан

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ

 1. Шеро Енвер, предсједник
 2. Павловић Драган, члан
 3. Видаковић Јовица, члан

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 1. Пријовић Нинослав , предсједник
 2. Ћировић Милован, члан
 3. Јевђевић Мирослав, члан

КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА ВЈЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 1. Станишић Борислав, предсједник
 2. Марић Миланко, члан
 3. Цвико Енес, члан

КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ

 1. Видаковић Јовица, предсједник
 2. Митровић Томиславка, члан
 3. Новаковић Младен,члан

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ     

 1. Павловић Драган, предсједник
 2. Станишић Крста, члан
 3. Миковић Слободан, члан

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

 1. Јанићијевић Александар, предсједник
 2. Којадиновић Бојана, члан
 3. Припунић Јелена, члан
 4. Станић Мирко, члан
 5. Јелић Момчило, члан

КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ        

 1. Ћувиза Горан,предсједник
 2. Ћировић Милован, члан
 3. Станишић Борислав, члан

КОМИСИЈЕ ЗА ПОВРАТАК ИЗБЈЕЛОГ И РАСЕЉЕНОГ СТАНОВНИШТВА

 1. Шеро Енвер-предсједник
 2. Перовић Јелена-члан
 3. Пожега Фикрет-члан

 ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, ПРЕДСТАВКЕ

 И ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА

 1. Павловић Драган, предсједник
 2. Новаковић Миленко, члан
 3. Ћувиза Горан, члан
 4. Крсмановић Милорад, члан
 5. Станић Владимир, члан

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 1. Новаковић Миленко, предсједник
 2. Крсто Станишић, члан
 3. Шеро Енвер, члан
 4. Ћеха Јован, члан
 5. Видаковић Јовица, члан

ЕТИЧКИ ОДБОР

 1. Ћировић Милован, предсједник
 2. Станишић Борислав, члан
 3. Миковић Слободан, члан
 4. Радовић Момир,члан
 5. Дробњаковић Саша, члан

ОДБОР ЗА ЗДРАВЉЕ

 1. Станишић Крста-предсједник
 2. Јанићијевић Александар-члан
 3. Шага Катарина-члан

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

 1. Ћировић Велибор, предсједник
 2. Новаковић Миленко, члан
 3. Павловић Драган, члан

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ

 1. Пријовић Нинослав, предсједник
 2. Грубиша Данка, члан
 3. Ђуровић Сретен, члан

 

ПОВРЕМЕНА РАДНА ТИЈЕЛА

ФОРУМ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ОПШТИНЕ РУДО

 1. ЋИРОВИЋ ВЕЛИБОР, предсједник Скупштине општине,
 2. РАЈАК РАТО, начелник општине, замјеник предсједника
 3. секретар Скупштине општине,
 4. МЕДОВИЋ БОЈАН, командир Полицијске станице Рудо,
 5. ЕЛЕЗ ТАТОМИР, представник СШЦ Рудо,
 6. КОЈАДИНОВИЋ СЛАВИЦА, представник ОШ Штрпца,
 7. БАРБАРЕЗ ТОДОРОВИЋ НАТАША, представник ОШ Рудо,
 8. СТАШЕВИЋ СЛАВИЦА, представник Центра за социјални рад,
 9. ПЈЕВЧЕВИЋ МАРКО, референт цивилне заштите,
 10. ТОПАЛОВИЋ МИЛУН, представник Ватрогасног друштва Рудо,
 11. МИЛИКИЋ МАРИНА, представник Дома здравља Рудо,
 12. МИЈУШКОВИЋ МИРКО, комунална полиција Рудо,
 13. КОВАЧЕВИЋ СЛАВИЦА, судија Основног суда Вишеград,
 14. МИТРОВИЋ СВЈЕТЛАНА, представник младих,
 15. ИКОНИЋ ЗОРАН, представник приватног сектора,
 16. ПАВЛОВИЋ ДРАГАН, представник удружења,
 17. ХАСЕЧИЋ ЕСАД, представник повратника,
 18. СТУПИЋ ЗОРАН, представник ДГС,

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 1. Ћировић Велибор, предсједник Скупштине, предсједник,
 2. Рајак Рато, Начелник општине, потпредсједник,
 3. Ђуровић Зоран, секретар Комисије,
 4. Ћувиза Горан, представник мјесних заједница, члан
 5. Павловић Драган, представник невладиних организација, члан
 6. Станишић Крста, представник невладиних организација, члан
 7. Миковић Слободан, представник јавних институција, члан
 8. Ћировић Милован, представник приватног сектора, члан
 9. Кулашевић Ненад, представник омладине, члан
 10. Клачар Мујо, представник повратника, члан
 11. Новаковић Миленко, члан
 12. Шеро Енвер, члан
 13. Станишић Борислав, члан

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ОРГАНА УПРАВЉАЊА У ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

 1. Павловић Драган-предсједник
 2. Ђуровић Зоран-члан
 3. Тешевић Зоран-члан
 4. Лазовић Слађана-члан
 5. Пријовић Нинослав-члан

КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 1. ПУШОЊИЋ СЛАЂАНА   -предсједник  (ЂУРОВИЋ ЗОРАН -замјеник)
 2. МИКОВИЋ СЛОБОДАН  -члан (ВИДАКОВИЋ ЈОВИЦА   -замјеник)
 3. ЋУВИЗА ГОРАН -члан  (ЈАНИЋИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР -замјениk)

ЛИСТА СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ ЋЕ СЕ ИМЕНОВАТИ КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР

 1. Павловић Драган, професор,
 2. Остојић Предраг, професор,
 3. Ћетковић Зоран, спец.др.мед.
 4. Јелић Момир, професор,
 5. Станишић Крста, спец.др.мед.
 6. Рајак Вера, спец.др.мед.
 7. Ђуровић Зоран, дипл.прав.
 8. Пушоњић Слађана, дипл.прав.
 9. Мићовић Бојана, дипл.прав.
 10. Тешевић Зоран,дипл.ецц.
 11. Милинковић Добрисав, дипл.ецц.
 12. Рађен Младен, дипл.прав.
 13. Миковић Слободан, инж.грађ.
 14. Припунић Јелена,дипл.журн.
 15. Лазовић Слађана, спец.струк.инж.елктр. и рачунар.

ОДБОРНИЦИ ЗА ПРИСУСТВОВАЊЕ ВЈЕНЧАЊУ

 1. Арсић Илија
 2. Брадоњић Владимир
 3. Видаковић Јовица
 4. Дробњаковић Саша
 5. Јовановић Драган
 6. Миковић Слободан
 7. Павловић Драган
 8. Пријовић Нинослав
 9. Симић Славиша
 10. Станишић Борислав
 11. Станишић Крста
 12. Суботић Саво
 13. Шеро Енвер
 14. Ћировић Милован
 15. Ћировић Велибор
 16. Ћувиза Горан

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 1. Ђуровић Зоран – предсједник
 2. Топаловић Зоран – члан
 3. Караосмановић Лариса – члан

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАЧАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА

 1. Милинковић Добрисав – предсједник
 2. Лазовић Радосав – члан
 3. Кастратовић Оливера – члан

САВЈЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ РУДО

 1. Љиљана Ћиковић – представник локалне управе
 2. Мирослав Терзић – СЈБ
 3. Марко Новаковић – АМД
 4. Др. Зоран Ћетковић -Дом здраваља
 5. Жељко Ступић – технички преглед возила
 6. Младен Ракић – седња школа
 7. Марина Ступић – основна школа

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 1. Тодоровић Маријан,предсједник
 2. Јанићијевић Александар,члан
 3. Шеро Енвер, члан

 ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 1. Командант штаба – начелник општине
 2. Замјеник комаданта штаба – замјеник начелника општине
 3. Начелник штаба – стручни сараданик за цивилну заштиту
 4. Члан штаба за правне послове -начелник Одјељења за општу управу
 5. Члан штаба за финансијске послове – начелник Одјељења за привреду и финансије
 6. Члан штаба за склањање људи, материјалних и других добара, заштиту и спасавање из рушевина и заштиту животне околине – представник комуналног предузећа „Услуга“ АД Рудо
 7. Члан штаба за прву медицинску помоћ и асанацију терена – доктор медицине из дома здравља „Др.Стојана и Љубица “ Рудо
 8. Члан штаба за заштиту и спасавање од пожара – старјешина ватрогасне јединице Рудо
 9. Члан штаба за збрињабање угрожених и настрадалих и евакуацију – секретар ОО Црвеног крста
 10. Члан штаба за спасавање животиња и намирница животињског поријекла – доктор ветерине из Ветеринарске станице Рудо
 11. Члан штаба за заштиту и спасавање од поплава и клизишта – грађевински инжињер
 12. Члан штаба за заштиту и спасавање од НУС – а и мина – командир полицијске станице
 13. Члан штаба за хидрометереологију – метереолошки техничар