Предсједник Скупштине

 

Ћировић Велибор

predsjenik So Cirovic

 

 

Контакт адреса:

Телефон: 058-711-178

Факс: 058-711-242

e-mail: rudo.predsjednikso@teol.net
– канцеларија бр.: 9

 

Надлежност:

Предсједник Скупштине:

 • представља Скупштину,
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине,
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице колегија Скупштине,
 • иницира стављање на дневни ред сједница, колегија и радних тијела Скупштине питања из надлежности Скупштине,
 • иницира и прати рад радних тијела Скупштине,
 • осигурава поштовање начела и одредби Пословника,
 • осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине,
 • води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и одредбама Пословника,
 • осигурава сарадњу Скупштине и Начелника, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине,
 • ради на остваривању сарадње са Скупштинама других општина, те другим органима и организацијама,
 • потписује акта којс је усвојила Скупштина,
 • сачињава извјештај за исплату накнада одборницима Скупштине и члановима скупштинских радних тијела  и
 • врши и друге послове утврђене законом, Статутом и Пословником.