Пољопривреда

Општина Рудо по својим природним,  рељефним,  географским,  климатским и другим карактеристикама спада у брдско планинско подручје.  Подручје је погодно за развој воћарства,  сточарства и ратарства.  Процјењује се да  на подручју  општине има 1.930 пољопривредних домаћинстава,  док је према званичниј евиденцији Агенције за посредничке,  информатичке и финансијске услуге „АПИФ“ Бања Лука,  регистровано 612 Пољопривредних газдинстава. На  око 55 ха обрадиве површине  засађено је око 750. 000 садница малине.   На подручју општине изграђена је хладњача капацитета 350т у власништву ПЗ „Увац-Рудо“п.о. . У 2008. години започело је са радом и предузеће ДОО „Болетус“ са сједиштем у Фочи,  а које у свом саставу на подручју наше општине има реконструисану сушару за сушење првенствено шљиве и осталог воћа,  поврћа, шумских плодова и љековитог биља капацитета 5Т/24 сата рада. У 2009. години у овом предузећу је инсталисана хладњача капацитета 200 Т и тунел за дубинско замрзавање производа капацитета 6Т/24 сата рада.   СЗР«Невен» се  бави производњом (на око 3 ха површине) и паковањем чаја од невена, крема и тинктура. Обзиром да пољопривредни произвођачи увиђају предност интезивног начина узгоја воћа , све већи број их прелази на тај начин узгоја (шљива, јабука , крушка и трешња).

У циљу бољег организовања пољопривредних произвођача регистровано је  Удружење пчелара «Медовина» које броји 30 чланова који имају око 1000 друштава пчела,  Удружење малинара „Малина“  окупља око 250 малинара . На подручју Општине је крајем 2010.године регистрована Пољопривредна задруга „Еколошки лимски бисери“, која послује на простору мјесне заједнице Сетихово.

Услуге пољопривредницима у виду превентивних и других мјера за здравствену заштиту животиња пружа АД »Ветеринарска станица»  која располаже стручним кадром,  објектом и опремом за обављање те дјелатности.