Јавне установе

1. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДЗ „ДР СТОЈАНА И ЉУБИЦА
Адреса: Вожда Карађорђа Петровића 6
Директор: Шимшић Катарина
Телефон-факс: 058/711-180
Е-маил: dz.rudo@teol.net

2. ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУДО
Адреса: Вожда Карађорђа Петровића 38
Директор: Митровић Љупко
Телефон-факс:058/700-160, 058/700-161
Е-маил: csr138ru@teol.net

3. ЈАВНА УСТАНОВА ЦКПД „ПРОСВЈЕТА“ РУДО
Адреса: Трг Слободе 1
Директор: Новаковић Мићо
Телефон-факс:058/711-226
Е-маил: domkulture1rudo@teol.net

4. ЈАВНА УСТАНОВА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „МАНОЈЛО ИЛИЋ“ РУДО
Адреса: Трг Слободе 1
Директор: Ивана Спасојевић
Телефон-факс:058/711-776
Е-маил: bibliotekarudo@gmail.com

5. ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ТУРИЗАМ И СПОРТ РУДО
Адреса: Крагујевачка 29
Директор: Владимир Брадоњић
Телефон-факс:058/711-751
Е-маил: rudosport@spinter.net

6. ОСНОВНА ШКОЛА РУДО
Адреса: Цара Душана 35а
Директор: Марко Мићовић
Телефон-факс:058/700-270
Е-маил: os179@spinter.net

7. ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО БУХА“ ШТРПЦА
Адреса: Штрпца бб
Директор: Ступић Марина
Телефон-факс:058/730-081
Е-маил: os180@teol.net

8. СРЕДЊА ШКОЛА РУДО
Адреса: Цара Душана 35
Директор: Елез Татомир
Телефон-факс:058/700-280
Е-маил: oss75@skolers.org

9. ЛОКАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА РУДО
Адреса: Трг слободе бр. 1
Директор: Томиславка Митровић
Е-маил: razvojnaagencijarudo@gmail.com