Становништво

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ

Територија општине Рудо налази се на тромеђи Републике Српске, Србије и Црне Горе и захвата површину од 344 км2 распоређену у 10 мјесних заједница. Број становника према попису из 1991 године износио је 11572. Сада се процјењује да на подручју општине живи око 9500 становника.

Број становника и бирача по мјесним заједницама:

  • МЗ Рудо броји око 3300 становника 2380 бирача
  • МЗ Старо Рудо броји око 300 становника и 268 бирача
  • МЗ Мрсово броји око 400 становника и 325 бирача
  • МЗ Сетихово броји око 100 Становника и 76 бирача
  • МЗ Стргачина броји око 100 становника и 84 бирача
  • МЗ Миоче броји око 1500 становника и 1300 бирача
  • МЗ Мокронози броји око 650 становника и 425 бирача
  • МЗ Увац броји око 700 становника и 590 бирача
  • МЗ штрпци броји око 1200 становника и 955 бирача
  • МЗ Бијело Брдо броји око 1000 становника и 890 бирача