Замјеник начелника

ЈОВИЦА ВИДАКОВИЋ  

Jovic1

 

Контакт адреса:
Телефон: 058-711-164
Факс:  058-711-242
– канцеларија бр.:  13
E-mail:  zamjenikna@opstinarudo.com

 

Биографија:

Јовица Видаковић

Рођен 21.05.1988. године у Прибоју.
Основну школу завршио у Штрпцима а средњу Шумарску школу у Краљеву.
Завршио Факултет за менаџмент у Београду и стекао звање дипломирани економиста.
Прије именовања на позицију замјеника начелника општине Рудо обављао послове интерног контролора и шефа управе у ЈП„ Шуме Републике Српске“ а. д. Соколац, Шумско газдинство „Панос“ Вишеград.

 

Надлежност:

Замјеник Начелника општине извршава дужности које му повјери Начелник општине, замјењује Начелника и дјелује у његово име када је Начелник општине одсутан или спријечен у вршењу својих дужности, као и друге послове у складу са законом  Статутом општине.

У случају престанка функције Начелника општине, замјеник Начелника има сва овлашћења која припадају Начелнику општине у складу са законом Статутом, а до избора новог Начелника општине.