Социјална заштита

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУДО

Адреса: Вожда Карађорђа Петровића бр.38

Телефон: 058/700-160 ; 058/700-161

Факс: 058/700-161

E-mail: csr138ru@teol.net

ВД директора Митровић Љупко

 

ЈУ Центар за социјални рад основан је у складу са Законом и испуњава кадровске и просторне услове са стандардима утврђеним Правилником о условима за оснивање установа социјалне заштите.

Дјелатност Центра је:

  • Социјална заштита;
  • Дјечија Заштита;
  • Породично правна заштита, старатељство и усвајање;
  • Кривично-правна заштита малољетника.

Органи управљања: Управни одбор и Директор.

У 2012.години донесен је нови Закон о социјалној заштити.

Ју Центар за социјални рад је извршио усклађивањ рјешења по свим правима са одредбама Закона о социјалној заштити.

Повећани су износи новчане помоћи и додатка за његу и помоћ другог лица.

Исплата по правима је редовна и врши се до двадесетог  дана у мјесецу путем Бобар банке.

Основана је нова Комисија за утврђивање способности лица у поступку  остваривања  права из социјалне заштите.

Задатак Комисије је да изврши оцјену способости и функционалног стања код већ постојећих корисника и код лица која подносе захтјеве за остваривање права из социјалне заштите.

За лица млађа од 18 година надлежна је Комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју.

У току су активности у вези са проширењем дјелатности ЈУ Центра за социјални рад  преузимањем дневног боравка дјеце са сметњама у развоју.

Ју Центар за социјални рад,Удружење“Нада“ и Начелник општине Рудо потписали су споразум о партнерству.

У ЈУ Центру за социјални рад запослено је пет радника и то четири са пуним радним временом и један са пола радног времена а споразумом о партнерству преузимају се још четири радника за обављање послова дневне бриге о дјеци са сметњама у развоју.

ЈУ Центар за социјални рад редовно конкурише на Конкурсима за расподјелу дијела средстава од игара на срећу које објављује Министарство здравља и социјалне заштите.

Сваке године у пројекту „Социјализација и рекреација дјеце“учествују и дјеца из Рудог из категорије корисника права на дјечији додатка,категорије дјеце са сметњама у развоју и дјеце из породица са четворо и више дјеце.Ове године Пројектом је одобрен боравак за укупно 17 дјеце,два родитеља и једног васпитача.