O problemima u oblasti socijalne zaštite

U sklopu napora koje OSCE čini na jačanju kapaciteta u oblasti socijalne zaštite, te napora na uspostavljanju regionalne saradnje i koordinacije između Centara za socijalni rad iz Republike Srpske a koji se nalaze u zoni terenske kancelarije u Foči, dana 29.10.2014. godine održan je drugi koordinacioni sastanak o aktuelnim problemima u socijalnoj zaštiti.

Sastanku su prisustvovali predstvanici Centara za socijalni rad opština Višegrad, Rogatica, Čajniče, Novo Goražde, Foča, Kalinovik i Rudo.

Predstavnici Centara iznijeli su kratku prezentaciju tekućih problema u radu ovih centara.

Konstatovano je da se problemi odnose najčešće na:

-ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje lica preko 65 godina

-znatno povećanje broja korisnika prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i problemi u vezi sa primjenom Bartelovog testa

-nedostatak podzakonskih akata, koji regulišu obaveze srodnika i raspolaganje imovinom korisnika

-nezavršena baza podataka

-problemi u  saradnji Centara i lokalne vlasti

-nedostak adekvatnih kadrova u Centrima

Po svim navedenim problemima usledili su određeni prijedlozi.

Izvještaj o  održanom sastanku sa zaključcima i prijedlozima, OSCE će dostaviti nadležnom Ministarstvu.