Neradni dani za novogodišnje praznike

cestitka (2)
U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Sl.Glasnik RS“ br. 43/07) republički praznik je Nova godina, koji se praznuje 01.01.2016.godine (petak) i 02.01.2016.godine (subota)  te su to neradni dani.
U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Istoimenim Zakonom je propisano da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građna, dužni da rade u dane praznika Republike i u kom obimu.