Započeti radovi na izgradnji  kanalizacione mreže u naselju Gojava

U okviru  realizacije Programa kapitalnih investicija opštine Rudo za 2016. godinu,  dana 05.08.2016. godine započeti su radovi na izgradnji  kanalizacione mreže u naselju Gojava.

Nakon sprovedenog postupka javnih  nabavki za izvođača radova izabrano je KP „Usluga“ Rudo, sa kojim je zaključen ugovor o izvođenju radova. Vrijednost radova sa PDV-om je  14.993,55 KM. Rok za završetak radova je  30 dana od potpisivanja ugovora.

Izgradnjom ove kanalizacione mreže  oko  25 domaćinstava   iz  naselja Gojava  riješiće svoj dugogodišnji problem odvodnje  kanalizacionih otpadnih voda.