Donacija automobila za JU CSR Rudo

Zahvaljujući našem resornom ministarstvu, Vladi Japana i Ministarstvu civilnih poslova BiH, ušli smo u krug centara za prijem vozila iz donacije vlade Japana BiH. Dana, 20.042017. godine JU CSR Rudo dodjeljen je nov automobil marke Toyota RAV 4. Ovako vrijedna donacija će pomoći da unaprijedimo usluge socijalnog rada na terenu, prevashodno u pružanju podrške licima sa invaliditetom, starijim licima, korisnicima njege i pomoći, djeci sa smetnjama u razvoju i svima koji se nađu u stanju socijalne potrebe.

Ovim putem izražavamo veliku zahvalnost Vladi Japana, Ministarstvu civilnih poslova BiH i našem resornom ministarstvu što su prepoznali potrebe našeg centra i donirali nam ovo vozilo.

3