NERADNI DANI ZA VASKRŠNJE/USKRŠNJE PRAZNIKE

U dane pravoslavnog Vaskrsa i katoličkog Uskrsa, koji su Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) proglašeni kao vjerski praznici, za vjernike pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti neradni dani biće:
-14.04. (Veliki petak),
-16.04. (dan Vaskrsa/Uskrsa) i
-17.04.2017.godine (Vaskršnji/ Uskršnji) ponedjeljak.
Vjernici pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.