Јавни конкурс за избор и именовање чланова управних одбора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо и ЈУ за туризам и спорт Рудо

У складу са Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022-20/18 од 26.03.2018.године, расписан је Јавни конкурс за избор и именовање чланова управних одбора Јавне установе ЦКПД „Просвјета“ Рудо и Јавне установе за туризам и спорт Рудо. Конкурс се објављује у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и Телевизији Рудо. Пријаве на конкурс могу се поднијети у року од 15 дана од дана последњег објављивања, уколико конкурс не буде истовремено објављен у гласилима.

Конкурс