Javni konkurs za izbor i imenovanje članova upravnih odbora JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo i JU za turizam i sport Rudo

U skladu sa Odlukom Skupštine opštine Rudo broj: 01-022-20/18 od 26.03.2018.godine, raspisan je Javni konkurs za izbor i imenovanje članova upravnih odbora Javne ustanove CKPD „Prosvjeta“ Rudo i Javne ustanove za turizam i sport Rudo. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i Televiziji Rudo. Prijave na konkurs mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ukoliko konkurs ne bude istovremeno objavljen u glasilima.

Konkurs