Јавни оглас

Начелник општине Рудо, објављује јавни оглас ради споразумног прибављања непокретности

Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-2937/18 од 9. новембра 2018. године („Службени гласник Републике Српске“, број 106/18) утврђен је општи интерес за изградњу саобраћајнице Росуље, општина Рудо у коју сврху ће се провести поступак потпуне експропријације непокретности за изградњу исте.

Текст јавног огласа можете преузети овдје: