Očišćena divlja deponija u Mokronozima

U utorak 19.03.2019. godina radnici K.P.“ Usluga“ Rudo  u saradnji sa  opštinom Rudo izvršili  su čišćenje  divlje deponije   u  Mokronozima.  Deponija se nalazi u putnom pojasu lokalnog puta  Mioče-Mokronozi,  u neposrednoj blizini  graničnog prelaza.  Nesavjesni građani  su na pomenutoj lokaciji  već  duži period odlagali  komunalni otpad  i stvorili  divlju deponiju koja  narušava izgled  MZ Mokronozi i  predstavlja potencijalni izvor zaraze po zdravlje stanovništva.

deponija_prije

Prostor je sada očišćen i u  skorije vrijeme  biće postavljen video nadzor, kako bi se  utvrdilo  ko baca  smeće, te na taj način  spriječilo  odlaganje smeća od  strane   nesavjesnih  građana .

Komunalna policija  upozorava  stanovništvo da  ne bacaju smeće na pomenutu lokaciju, inače će  biti  sankcionisani od strane ovog organa.

deponija_posle