Прелиминарна ранг листа студентских стипендија 2019/ 2020

Након истека рока за подношење пријава по расписаном конкурсу за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2019 / 2020 годину, Комисија за додјелу студентских стипендија приступила је разматрању поднешених пријава и сачинила Прелиминарну ранг листу студентских стипендија. Право на студентску стипендију из средстава буџета општине Рудо у складу са расположивим средствима планираним у буџету општине Рудо за 2020. годину остварило је укупно 47. студената-нових корисника.

У року од 8 дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе, незадовољни подносиоци пријаве имају право  приговора на исту.  По приговорима рјешава Начелник општине.

Након размотрених приговора формира се Kоначна ранг листа, по којој ће се закључивати појединачни уговори којима ће се ближе регулисати права и обавезе између општине – даваоца стипендије и студента – примаоца стипендије.

Прелиминарна ранг листа

Списак досадашњих корисника стипендије