DOPUNJENI SPISAK ZA REGRESIRANO GORIVO

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače  da je 10.04.2020. godine stigla dopuna spiska za regresirano dizel gorivo.

Na spisku su svi oni koji su izvršili obnovu poljoprivrednih gazdinstava  do  09.04.2020. godine i koji imaju minimum 1 ha obradive površine (što je i do sada bio uslov).

Zahtjevi za regresirano gorivo se nalaze na pomenutoj benzinskoj stanici, te poljoprivredni proizvođači nemaju potrebe dolaziti u zgradu Opštine Rudo.

Poljoprivredni proizvođači trebaju sa sobom ponijeti kopiju lične karte.

Dizeg gorivo odobreni 09042020 Rudo