Karitas Švajcarska podijelio pakete humanitarne pomoći

U ponedeljak su predstavnici švajcarskog Karitasa u BiH na području opštine Rudo  uručili 42 prehrambeno-higijenska paketa ugroženim porodicama u stanju socijalne potrebe koje su pogođene posljedicama pandemije virusa korona.

Podjeljeni su paketi vrijednosti od 50 do 125 maraka, zavisno od broja članova  domaćinstva.

Spisak korisnika pomoći sastavljen je u saradnji sa predsjednicima mjesnih zajednica,  Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom opštine Rudo nakon čega su predstavnici Karitasa izvršili bodovanje i odabir 42 korisnika, koja će tri mjeseca primati  pakete.

karitas 2.jpg

Korisnici su domaćinstva koja su ostala bez prihoda zbog ekonomskih  ograničenja i ograničenja rada,  domaćinstva u ranjivoj situaciji (samohrani roditelji,  osobe sa  invaliditetom, osobe sa  hroničnim bolestima).

Ovom vrijednom donacijom od strane Karitasa je još jednom potvrđena dobra saradnja ove humanitarne organizacije sa opštinom Rudo.

Osim Rudog, humanitarna akcija dodjele pomoći porodicama u stanju socijalne potrebe realizuje se u još devetnaest opština u BiH.

Donatori su Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske Konfederacije i humanitarna organizacija Karitas.