Karitas Švajcarske osigurao interventnu pomoć za najugroženije

Uz podršku Švajcarske vlade i privatnih donacija, Karitas Švajcarske će u razdoblju od tri mjeseca, između aprila i juna 2020. godine,  pružiti interventnu pomoć za oko 2.000 domaćinstava sa oko 6.000 članova domaćinstva.

Globalna pandemija KOVID-19 koja je također zahvatila i Bosnu i Hercegovinu, posebno je pogodila socijalno ranjivu populaciju, posebno osobe sa invaliditetom i hroničnim bolestima, penzionere, samohrane roditelje i etničke manjine, poput Roma, koji su već snažno pogođeni marginalizacijom i isključenošću.

Mnoga domaćinstva su već izgubila svoje prihode zbog ekonomskih ograničenja. Oni nemaju redovne plate ili drugi vid finansijske podrške zbog činjenice da je većina njih sa nesigurnim zaposlenjem ili nemaju socijalno osiguranje i već žive na granici siromaštva, a često i znatno ispod nje.

Podržan od strane Švajcarske vlade i privatnih donacija, Karitas Švajcarske će se fokusirati na 19 opština: u Bijeljini, Višegradu, Novom Goraždu, Rudom, Čajniču, Foči RS, Foči FBiH, na Palama FBiH, Kaknju, Zenici, Zavidovićima, Vogošći, Ilijašu, Hadžićima, Ilidži i četiri opštine Grada Sarajeva (Novo Sarajevo, Novi Grad, Centar, Stari Grad).
Sve odabrane opštine su sarađivale ili sarađuju sa Karitasom Švicarske na drugim projektima.
To omogućuje koordiniranu, efikasnu i efektivnu interventnu pomoć ugroženim domaćinstvima, u uskoj suradnji sa opštinskim vlastima i drugim lokalnim partnerima, a u cilju odabira najugroženijih.
U 3 opštine podržaće se nabavka i raspodjela paketa pomoći koji sadrže nepropadljive namirnice i sredstva za higijenu. U 16 drugih opština Karitas Švajcarske sarađivaće sa lokalnim lancima supermarketa i u saradnji sa opštinskim upravama organizovati raspodjelu bonova za kupovinu, domaćinstvima koja su u potrebi.
Dodatno, osobe će također primati neke osnovne higijenske potrepštine, poput sapuna, koji su neophodni za smanjenje širenja virusa.

Za vrijeme trajanja krize, uobičajene projektne aktivnosti su smanjene i pruža se interventna pomoć kako bi se pomoglo domaćinstvima koja su u potrebi da premoste razdoblje ekonomskih ograničenja. Čim se smanje ograničenja, Karitas Švajcarske će nastaviti svoj redovni projektni rad – sa posebnim naglaskom na stvaranje prihoda za domaćinstva koja su zbog krize izgubila sredstva za život.
Male kompanije koje se bave proizvodnjom i prodajom u lokalnim marketima će biti posebno promovisane kako bi se nadoknadili gubici sadne sezone i poboljšala sigurnost hrane u cijeloj BiH.