Zabranjeno organizovanje maturskih večeri u osnovnim i srednjim školama u Srpskoj

Republički štab za vanredne situacije donio je jučer zaključak o zabrani organizovanja maturskih večeri u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, planiranih za maj i juni 2020. godine zbog pojave bolesti izazvane novim virusom korona, odnosno zbog opasnosti za zdravlje učenika i nastavnika.

Za realizaciju ovog zaključka, koji stupa na snagu danom donošenja, zadužene su osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj.

Na jučerašnjoj sjednici Vlade Republike Srpske donesene su dvije naredbe o izmjenama školskog kalendara u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, a koje se odnose na završetak školske 2019/2020. godine.

Prema utvrđenim izmjenama, u osnovnim školama nastava u drugom polugodištu završava se 12. juna a za učenike završnog razreda osnovne škole 29. maja 2020. godine.

Nastava u drugom polugodištu za učenike IV razreda gimnazija i vjerskih škola te za učenike III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg obrazovanja u srednjim stručnim i tehničkim školama završava se 20. maja, za učenike I, II i III razreda gimnazija i vjerskih škola te za učenike I i II razreda trogodišnjeg i I, II i III razreda četvorogodišnjeg obrazovanja u srednjim stručnim i tehničkim školama nastava se završava 17. juna 2020. godine.

Nastava za učenike IV razreda umjetničkih škola završava se 27. maja a  za učenike I, II i III razreda umjetničkih škola 10. juna 2020. godine.

Za sprovođenje ovih naredbi odgovorni su direktori osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj.

Trenutno je aktuelna prijava za besplatno testiranje na virus korona učenika osnovnih i srednjih škola, državljana Republike Srpske, koji se školuju u inostranstvu a koja je dostupna na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.