Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nepokretnosti

Načelnik opštine Rudo objavljuje Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nepokretnosti.

Odlukom Vlade Republike Srpske o utvrđivanju opšteg interesa, broj: 04/1-012-2-1418/20 od 28.05.2020. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/18) utvrđen je opšti interes za rekonstrukciju puta Rosulje-Prebidoli-Gornji Cikoti u dijelu Prebidolske ulice, opština Rudo u koju svrhu će se provesti postupak potpune eksproprijacije nepokretnosti za njegovu rekonstrukciju.

Korisnik eksproprijacije, Opština Rudo poziva vlasnike parcela iz Javnog oglasa da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, dođu u Opštinu Rudo, Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove-kancelarija broj 12, radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nepokretnostima koje će se eksproprisati u svrhu rekonstrukciju puta Rosulje-Prebidoli-Gornji Cikoti u dijelu Prebidolske ulice, opština Rudo.

Ovaj oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na televiziji Rudo, internet stranici opštine Rudo i na oglasnoj tabli Opštine Rudo.Ukoliko Oglas ne bude istovremeno objavljen, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nepokretnosti Prebidoli