Поновљени јавни оглас о давању у закуп пословних простора у власништву oпштине

Начелник општине Рудо, расписује Јавни  оглас о давању у закуп пословних простора у власништву oпштине.

Општина Рудо са сједиштем у Рудом, улица Драгољуба Драже Михаиловића број 41, даје под закуп путем прикупљања писмених понуда пословне просторе у привреди у приземљу зграде старе жељезничке станице на Увцу, саграђенe на земљишту означеном са к.ч.број 242, уписанe у Лист непокретности број 494  КО Штрпци и то:

-пословни простор у површини од 18,36 м2;

-пословни простор у површини од  41.18 м2.

Рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању je 8 дана од дана објављивања огласа.

Јавни оглас