Обавјештење

Босна и Херцеговина

Република Српска

Општина Рудо

-НАЧЕЛНИК-

Број: 02-323-8/22

Дана: 25.05.2022. године

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу рока за пријаву на јавни позив

за избор корисника градске пијаце по повлаштеним условима

 

Продужава се рок за пријаву на Jавни позив за избор корисника градске пијаце по повлаштеним условима који се спроводи у склопу пројекта „Уређење градске пијаце у Рудом“ са којим је општина аплицирала на Пројекат ЕУ4АГРИ.

Јавни позив остаје отворен до 02. јуна 2022. године, до 14:00 сати, а објавиће се на wеб страници Општине Рудо, Тв Рудо и на Огласној табли Општине Рудо.

Сви остали услови конкурса наведени у Јавном позиву бр. 02-323-8/22 од 12.05.2022. године остају исти. Пројектна документација по овом Позиву се може преузети на следећем линку.

Обрасци захтјева за пријаву, могу се преузети на инфо пулту општине Рудо, са wеб странице Општине Рудо  www.opstinarudo.com  и на захтјев путем маилa projekti@opstinarudo.com.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењu за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, или на број телефона 058/711-164, сваким радним даном од 07:00-15:00 сати.

 

 

Доставити:                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

1.ЕУ4АГРИ                                                                 Драгољуб Богдановић

2. Огласна табла

3. Web страница општине.

4. ТВ Рудо

5. A/A